:leftwards_black_arrow:یاد چادرهای ساده قدیمی و حجاب هایی که...

:leftwards_black_arrow:یاد چادرهای ساده قدیمی و حجاب هایی که با آن چادر نمایان بود بخیر ... ساده ، بدون آلایش، بدون زینت وبدون تبرج بدون دلبری از نامحرم بدون خودنمایی
:leftwards_black_arrow:راستی بر سر چادرهای ساده و اصیل چه آمد؟
☜چادری های امروزی که فقط چادر بر سر دارند اما هیچ کدام از مولفه های حجاب و پوشش در آنها نمایان نیست.
☜حجاب جمال باطل(حجابی که بارنگهای جیغ ومتبرج باشد و درمرکزباشد)
☜حجاب کمال صحیح(حجابی که صاحب آن درحاشیه و بدون خودنمایی و جلب توجه باشد)
:white_heavy_check_mark:پوشیدگی سالم بدون جلب توجه را حجاب می گویند
:medium_white_circle:فلسفه ی حجاب
:black_left-pointing_double_triangle:پوشاندن زیبایی ها
:black_left-pointing_double_triangle:افزایش حیا
:black_left-pointing_double_triangle_with_vertical_bar:دوری از جلب توجه
:white_left_pointing_backhand_index:درضمن مانمیگیم همش مشکی بپوشید
:white_left_pointing_backhand_index:ما گفتیم رنگی بپوشید که ساده و مات و شمارا در حاشیه قراربده نه متبرج و در مرکز
:white_left_pointing_backhand_index:در کاربرد قرآنی، زنانی که با هر نوع رفتار حتی هنجاری و پوشش و تزیین، خود را در چشم مردان می آورند،
وبه به و چه چه مردان را به اسمان بلند می کنند متبرج و خودنما نامیده می
شوند
:white_left_pointing_backhand_index:و هرگونه وسیله ای است که توجه دیگران را برانگیزد، حتی رنگ های خیره کننده روسری، ابزاری است برای تبرج چه برسد به آرایش!
:white_left_pointing_backhand_index:کسانیکه مدعی می شوندحجاب پوشاندن بدن به جز گردی صورت و دستها است درواقع به حدشرعی حجاب درقالب ظاهراون اشاره میکنند.اما توجه ندارندکه هرظاهری، باطن و روحی دارد 
و روح حجاب:وقاروحیاوعفت بوسیله کنترل رفتار
:white_left_pointing_backhand_index:درسته حجاب برتر چادر حضرت زهرا هست
ولی حجاب به معنی چادر نیست
:white_left_pointing_backhand_index:دقت کنید شمایه وقت می بینی یک خانم با مانتو در حاشیه و ساده و متانت داره و متبرج نیست و درحاشیه اس ولی یک وقت می بینی یک خانم چادری و متبرج بالباسای جیغ . حجاب اون مانتویی کمال هست و صحیح . ولی حجاب اون چادری جمال هست و باطل
#چادر_سر_کردن_آداب_دارد

#با_حجاب_به_جنگ_حجاب_رفته_ای.
#چادر_سر_کردن_آداب_دارد
#چادری_نما
#فلسفه_ی_حجاب_چیست؟
#منظور_فضای_مجازیست
#رنگ_جیغ_در_هر_مکان_ممنوع:no_entry_sign:
#مدافعین_حیا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...