آنجا هجده ساله ای درد می کشد برای دین ...و اینجا (بعضی) هجده...

آنجا هجده ساله ای درد می کشد برای دین ...

و اینجا (بعضی) هجده ساله ها خودشان "درد می شوند" برای دین:heavy_exclamation_mark_symbol: ️ :black_small_square: ️آنجا سال ۱۱ هجری ست، و اینجا ۱٤۲۷ سال بعد ... :black_small_square: ️آنجا هجده ساله ای "حـجـابــ" می گذارد تا آزاد کند ☜دیـنش را از جهالت ... و اینجا (بعضی ) هجده ساله ها "حـجـابــ" برمیدارند تا آزاد کنند ☜دنیایشان را برای جهالت:heavy_exclamation_mark_symbol: ️ :black_small_square: ️آنجا سال ۱۱ هجری ست ، و اینجا ۱٤۲۷ سال بعد ... :black_small_square: ️آنجا تن هجده ساله ای شبانه دفن میشود تا معنا کند واژه حیـا را ... واینجا تن (بعضی ) هجده ساله ها شبانه روز ، عریان میشود تا خلق کنند واژه هرزگی را:heavy_exclamation_mark_symbol: ️ :black_small_square: ️آنجاصورت هجده ساله ای سیلی میخورد ، ازبس که میماند پایِ امام زمانه اش:heavy_exclamation_mark_symbol: ️ و اینجا (بعضی )هجده ساله ها سیلی می زنند به صورت امام زمانشان، از بس که می دَوَند دنبال شیطان نفسشان :black_small_square: ️آنجا هجده ساله ای پرپر شد تا امروز بشود الگوی زنان متدین شیعی ... اما اینجا (بعضی ) هجده ساله ها بال بال می زنند تا الگو بردارند از زنان متحجر غربی ... ●و چقدر تفاوت است بین هجده ساله های آنجا و هجده ساله های اینجا. #شهادت_مادرم_افسانه_نیست #مراقب_چادر_حضرت_زهرا_باشیم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است