زبان چینی در جهان به عنوان سخترین زبان برای یادگیری شناخته ش...

زبان چینی در جهان به عنوان سخترین زبان برای یادگیری شناخته شده است.

زبان فارسی در رده ی 22 این جدول قرار دارد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار