ویژه کنید
عکس و تصویر روی بعضی چیزها وآدمها را با عطر برگهای #نارنج خطی بکش... سبز سبز... تا یادت ...

روی بعضی چیزها وآدمها را با عطر برگهای #نارنج خطی بکش...  سبز ...

روی بعضی چیزها وآدمها را
با عطر
برگهای #نارنج خطی بکش...
 سبز سبز...
تا یادت بمانند و یادگار همیشگی
ذهنت باشند.
آدمهایی که شایدهمه ی #فرقشان و خاص بودنشان در
#نگاه و #کلامشان است...
#تو_همانی.. :) 👌 👌 👏

Loading...