#حدیث_مهدوی#نرم_افزار_جامع_مهدویتامام محمد باقرامام باقر علی...

#حدیث_مهدوی

#نرم_افزار_جامع_مهدویت امام محمد باقر امام باقر علیه‌السلام فرمود: زمانی بر مردم می آید که امامشان غایب شود. پس خوشا به حال آن ها که در آن زمان بر امر [ولایت] ما ثابت بمانند... کمال الدین/ ج1/ باب32/ ح15/ ص602 چشمانشان را خیره کند و نفوذ از عین به رخنه ی وجود تمام احساسشان گرما ببخشد بیشتر تزویر بودنش را تایید می کند و بیشتر حقیقتش باطل تر و باطل او حقیقی تر می شود و این خورشید باید سرکوب شود و او را به سیاهچاله تبدیل کرد تا حقیقتش پس از ظهور آشکار شود پس خورشیدی که درمقابل ماده ی تاریکی می ایستد باید نشان ابلیس و لوسیفر باشد و این است که عقل هایی که به قضاوت چشمانشان تعقل می کنند بیشتر از حقیقت دور می باشند حقیقتا دنیا کوچک و به ظاهر وسیع می باشد همین است که ناتوانی دیدن ما درمقابل دنیا که بسیار کیهانی و وسیع است را خنده می پندارند چون به آنان بگویم از عین قضاوت نکن حتی عین را از محتوا قضاوت کن همان عین مورد قضاوت محتورا از عین قضاوت کرده و نمی توانند بپذیرند که بتوان باجسمی کوچک دربرابر وسعت عینی بیشتر مقابله کرد درحالی که با خدایی که وسعتش با انسان از عینی انسان درنظر گرفته شود انسان چیز نیست که حساب آید اما درحالی که اگر از محتوا قضاوت کرد جسم انسان معمولا کوچک و روح او درخاموشی یافتن هم باشد مقرب الهی می باشد و وسعت عالم گیر می باشد درحالی حقیقت پنهان است نه شعر و شاعری و استعاره و تمثیل پس همین است که عالم دربرابر فطرت که انسان به آن مربوط و مختص باشد عالم دربرابر هرچقدر تصور خودش هم نکشد دردستش می باشد چون ذهن مفهومی قابل فهم درک یا ذهن متصور نیست چون ذهن متصور مال جسم است هرچند احساس آن را اصیل و روحانی بداند می باشد درواقع درانسان خورشید های متخلف نابود نمی شوند مگر پس از ظهور و قبل از ظهور تکلیف است که نابود شوند پس شربت تلخ (ملاک و نقطه ی مبدا ملاک) بهتر از سم شیرین می باشد اما شربت شیرین (نقیص درجهت ملاک و نقطه ی مبدا ملاک*) بهتر می باشد هرچند شیرینی سم بیشتر از شربت تلخ که وانمود کند که حقیقی تر به شربت می باشد. حاضر باش شربت تلخ بخوری تا سم شیرین بخوری درواقع صبح به عین حقیقت است و حقیقت تر از شب است چون  حقیقت نما خصلت اهل عین و اهل باطل می باشد که اما همانا درحقیقت شب آشکار پشت پرده ی روز می باشد پس برخلاف انتظار اکثر حتی آگاهان گرفته شده از مردم شب قبل ظهور واقعی تر از روز قبل از ظهور می باشد چون داخل ماده ی تاریکی همانا معنویت روشن می باشد آنجاست که پس از ظهور خورشید های متخلف نقطه ی سیاه شوند و جهان هستی سفید و روشن بشود چون معنویت اهل نظر شده است درواقع همین است که همانا نمی توان به خورشیدی اعتماد کرد پشتش با ماده ی تاریکی عامل گرم بودن خودش نباشد می باشد و تازه خورشید و روز با پشتوانه ی ماده ی تاریکی و شب یا معنویت روشن تخلف نیست اما بدون آن نابود است اما درانسان پس از ظهور نابود است که قبل از ظهور باید نابود بشود می باشد و تازه دشمنانی اصلی که قرار است بمیرند از این مردنی ها نیست همانا مرده هایتان که هیچ‌ ‌بلکه به تک به تک سلول به سلول اجزای‌مردتان را رحم نشود فقط به‌شرطی که درمقابل بایستید می‌باشد که همانا چنان که ما درمنفورترین افراد و خشنترینشان بنویسند و به این حرف بسنده‌به شما دشمنان نیست می باشد چطوری؟وقتی یک بم می تواند شما سلفی ها وافراد دیگر را پودر کند( که این جوابی خشن تر از شما به شماست)پس شود که بتوان همانا به خورد کردنتان می‌باشد. تازه درعین آدمی همه ی آدمی است اما درکلدجمع آدم معمول آدم می باشد نه همه ی آن می باشد درواقع کسانی که عقلشان به چشمانشان می‌باشد آدمی را همه ی‌آدم می دانند می باشد اینان همان ‌محتواگریان دراهل عین می باشند پس نشان آنان که محتوا گرا (از قضاوت عینی) هستند همین که آدم را همه ی آدم یا اسباب دور ونزدیک آدم‌‌ را با آدم را همه ی آدم می دانند همین بس که هم همان کسانی میباشند که پشتوانه ی‌ ملاک ندارند می‌باشد. تازه اینکه ی توان اصلاحگرایی با اصولگرایی باشد و مانع هم نمی شوند اما وقتی که فقه وتفکر مربوط به اخلاق که ما بین این دو است اعتدال و منطبق‌سازی بین منطبق‌ کردن پُس مدرن با سنت باشد که پس بدین چنین فقط به‌شرطی که اصل اصولگرایی دراصالت کلی باشد میتوانند درکنار هم باشند که پیش تا پیش هم‌ باشند می باشند و پس که می توان درروال تکلیف پیش رفت هم فی دنیا یا درقضاوت دنیا پیروز و نیک بود هم در قضاوت آخرت پیروز ونیک بود همانطور که پس از ظهور با بازه ی سرانجام به قیامت متصل شود پس اینکه باور مربوط اخلاق دربین مرور و تدریجی که ازاصول به اصلاح می آید که اعتدال و معتدل به طریق فقه وقواعد اخلاقی فکری وعملی گذاشت می باشد پس چون این منطبق سازی و معتدل سازی بین پُس مدرن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است