.بعضی بشان درعملش بدارد مخالفان ایشان مخالف خدا هستند چون ام...

.بعضی بشان درعملش بدارد مخالفان ایشان مخالف خدا هستند چون امام عصر ایشان را درنوشتن این کتاب مستقیما همراهی می کرده است هرچند مخالفانش انتظار همانی را برعلیه اش بکشند که با او هم صحبت شده است وقتی بیابند که با او است دو راه برمی‌ گزینند که اگر امام عصر با او بود آن‌امام عصر را نمی خواهیم منجر می شود که نخواهند کسانی هم بگویند اگر ببینیم باور کنیم دیر شده و تکلیفی از آنان درآن روز مقبول نیست و حتی درصورت بخشش خواستن سینه ی رد زده می شوند چنان است که از همین الان باید گفت امام عصر درنوشتن این کتاب همراه با ما است شک نکنید کسی که با ما نیست خدا هم با آنان نیست این اطمینان شرک نیست و حیله ی شیطان نیست چون این مسئله یافتن دقیق است که روی ثابت دارد نه بودن آن مسئله است حتی اگر بودن مسئله نباشیم یافتن دقیق بودندر یافتن کم نمی گذارد همین یافتن بودن برای بودنش نبودن کافی است پس حتی یافتن بدون مغایرش شود بودنش نمی شود چون یافتن خودی بودنش نمی شود همین یافتن برای بودنش نشدن کافی است که حتی خودی آن را یافت بودنش نشود پس اینطور نیست یافتنش کمی افت دارد که یافتنش خودش و بودنش نمی شود بلکه یافتن خودش شدنی است و بدون هیچ گونه کم و کاستی لیکن بودنش نیست اما درروال به آن باورمند بشود اما شرحی که آن را بیان کند شرحش مقدس است که این کتاب است و قرآن و احادیث و دین آن را موضوعی گفته است و شرح تعریف نکرده همین است شان سخنان بسیار از مسائل جزء با این کتاب مشخص نمی شود کسی که دین دارد که مبنایش را براساس تعاریف این کتاب نگرفته همچون آن است که دین ندارد حال هرچقدر بخواهد نماز جعفر طیار بخواند چون این کتاب خود مقدم درتعریف به دین دارد چون درروال عمل از روال تکلیف اگر این کتاب را نشناسید دین را هم نشناخته اید البته قبل از ما کسانی همچون این کتاب تعاریف داشتند آنان به ما نزدیک تر هستند که همچون مسیحیان برای اسلام هستند تا آن موقع بددین نبوده اند اصل بودن را همان ها داشتند با آمدن این کتاب اگر بخواهند برهمان گذشته اشتباه (برای موقع مواجهه شدن با این کتاب نه آن موقع) بمانند بددین می شوند اینان کسانی هستند که انقلابی هستند و معمولا از خط رهبری ازاطاعت می کنند اما تا وقتی که حکومت درعراق نیاید البته اگر حکومت درعراق آمد باز باید به ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و رهبری باقی ماند اما دست از دولت و مجلس (یا جمهوری) آن موقع نظام کشید که آن موقع غرب زده شده است و به نظام پارلمانی عراق حکومت مهدوی (که تابع انقلاب اسلامی و رهبری درایران خروج کرده) جایگزین کرد که نظامی سالم است پس از آنکه مردم عراق انقلاب کرده و حکومتی شیعی و مهدوی را درعراق پایگذاری کردند که پایتختش کوفه بود البته به رهبر آخر خیانت می شود اینان دشمنانش چنین می کنند همین است دشمن درصدد آوردن کذبیات می شود این برنامه ریزی غرب است چونکه همانا‌ هم حکومت مهدوی درعراق تشکیل شد طولی نمی کشد درشام و اردن سفیانی خیزش می کند  دلیل هم کاملا مشخص است غرب و دجال از برقرار حکومت مهدوی ترسیده اند و کسی را از بین خود غربیان فرستاده اند چنین کسی سفیانی است که دست پروده ی غرب است پرچمش سرخ خونین است نمادهایش وحشت است این اقدام شبیه اقدام صدام برای ایران است اما آن عراق(بعثی ملعون)دربرابر ایران بوداین شام(سفیانی ملعون)دربرابر عراق(مهدوی)است و شصبانی احتمالا زیاد همان صدام است که قبل از سفیانی که عثمان ابن عنبسه است همانا چنان حکومت مهدوی موفق می شود که اروپا را مسلمان می کند و کوفه را ثروتمندترین جای جهان می کند و تهران آن موقع شبیه ی بهشت مانند شده است البته از نوع خرابش که زنان همچون حوری اما باطل درخیابان‌قدم می زنند و فساد می آورند سفیانی به قرقیسا می رسد عراق و ایران اختلافاتشان را کنار گذاشته و با هم‌متحد شده و درمقابل سفیانی درمیان قرقیسا می ایستند چنانکه عملا امداد الهی میرسد و اولین بار معجزه ی ماوراطبیعی دوباره جان می گیرد و پرندگان و حیوانات می آیند تا شکمی را از سپاه سفیانی سیراب بکنند و از اعزا بیرون بیاورند واقعه ی همچون اصحاب فیل همانا تکرار می شود و‌ واقعه های دیگر چنانکه همه ی موجودات می آید سپاه سفیانی را شکست می دهند همانا سید خراسانی درماه محرم‌حرکت می کند که یمانی و خراسانی و سفیانی تقریبا یک موقع هستند درسپاه سفیانی نروید مگر اینکه سلاحشان را برگردن بگذارد که درصورت قبول نکردن جان را ازدست بدهید و تقیه کنید دربیابید اما دجال از تقیه هم بپرهیزید سلاح برگردن گذاشت مقاومت بکنید همانا بدانید دجال ترکیب آمریکا و آلمان و فرانسه و انگلیس و اسرائیل و . . ‌. است که پرچمش عقاب است که درکنار تک چشم هرم گذاشته شده است یا گذاشته نشده سروری دجال می شود که این عقاب شیطان است هرچند مردم‌گول ظاهر را بخورند آن پنجه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است