.و تازه راستگو می گوید کشتن دشمن و دشمنان می گویند اشدد مجاز...

.و تازه راستگو می گوید کشتن دشمن و دشمنان می گویند اشدد مجازات است و تازه دوسیرت هرگز دو محتوایی نیست بعد بگوید انتخابی باشد بلکه دوسیرت لازم درروال تکلیف است چون محتوا تام از داده عینی محتوا نیست پس دو رفتار تفکیک انتخابی نیست هردو لازم است اسلام دین دوگانه با محور بازه ای که درحساب ملاک است یکی می باشد که همان اشدد من کفار و رحمانهم بینهم است البته اشدد جا دارد اما رحمت جا ندارد که پس اسلام دین عدل زیر سایه توحید است بددین عمل دینش با اندکی باور  بد نیست وگرنه درحساب ملاک را هم می داشت ویا ذهنیت مسلم داشت همانا بسیار بهتر برایش بود پس اشدد من کفار و رحمانهم بینهم زیر سایه بسم الله الرحمن الرحیم که بسم الله الرحمن الرحیم روی شناخت از بسم الله الحق الواقع و آنچه حق درملاک انسانی است می باشد با شهادتین این اسلام است و تازه اینکه همانا کوچکترین مسئله مطرح می شود اما وقتی بعد از آنکه اصل بودن پذیرفته شده باشد فقط درجات مانده باشد است و تازه عاطفه و صدقه خوب است همه میانه رو به عمل نیست شدت بعضی موقع خود اعتدال درمقابل منافق و دشمن باشد پس ما تنفیق کنیم و بتوان پیدا هم بکنیم از متالوژیک متفاوت می شناسیم که اما شاخصه خاصه ای دارد پس تفاوتدرگیری حق و باطل قبل از اینکه صور باشد متولوژیک ذهنیتی است همانا که متالوژیک ما اصولی است هرچند متالوژیک انقلابی ما با یکسری انقلابیان دچار مشکل باشد و یکسان نباشد پس اصولی (جزء اندکی آزاد و رفتن به این کتاب) مقبول است نه اخباری است (مرجع تقلید موظف است خود از خود مسئله ای ندهد جزء ترکیب مسئله ای روز با روایات است نه خود از خود باشد) که اصولی یعنی امروز را گنگ رسما منفردا نمی گذارد می باشد و  اصولی قابل شاخص است می باشد و تازه اینکه اصول دین تحقیقی غیرتخصصی است به خصوص اصول دین اسلام براساس روند اثبات ملاک اما درعمل و اخلاق و احکام به متخصص و تقلیدی است. بله بله بله بله بله بله بله این کتاب همان حقیقت را با معنایی کلمه ی آن تمیز کردن و بسط دادنش ریشه ای ریشه ای ریشه ای ریشه ای ریشه ای ریشه ای ریشه ای است که همین تمیز بودن تمیز کردن خود از تمیز بودنی ثابت که تمیز روی ثابت که عار از هرگونه باطل از حق و غیر به منظور حق دارد است و تازه چگونه اسلام را به یک شهود رساند

وقتی که طرف پشتوانه ی ملاک و امتدادش را طی کرده و طی نفوذش با همان امتداد درامتداد به فرمول رسید و از آن  فرمول بتوان به شهود بقیه مسائل را حل (کمکی) کرد‌ .
و تازه خانواده با پشتوانه ی ملاک (و امتدادش) برتر آن یک ستون محکم درمقابل خطرات است صحیح می باشد و تازه ترمیمی که مقاوم بکند چون از ظاهر به باطن می آورد آن ترمیم درمقابل درحساب ملاک باشد باطل اصیل است همانا دانسته خیر درملاک انسانی پس از ظهور پیروز است حتی اگر قبل از ظهور بیشتر شکست یا کمتر پیروزی داشته باشد ویا اینکه متصل به ظهور گنگ باشد که نه پیروز نه شکست بشود می باشد که ^و تازه دشمن ما (تابعین این کتاب) نابود می شود^ و تازه باطل همان است که از حس می خواهد درمقابل ما (درروال تکلیف) روال تغییر بدهند که به تدریج با مرور زمان با حس کشیده شویم حتی شده شهود حسی استدلالی که باشد حتی اگر معنایی حقیقت داشته و مقاومتش درمعنا به پذیرفتن غیر درحساب ملاک که این کتاب خواستار باشد نمی کند دارد می کند چون باطلشان باطل اصیل جامع است یا نزدیکی دارد که قصد دارند ما را امتداد سیار دراصالت برسانند و به قولی یک قدم پایین تر جهش بیاورند و می خواهند سطحی تر و مفهومی تر از این بدانند و بکنند می باشد چنین شود شیطان موفق به نفهم شدن انسان شده و سطحی فهمی اکتفای کلی یا فهم از جزئی می تواند انسان را جهل نگه داشته و پشت نماینده هایش بدون اینکه اصلا خبر از وجودش باشد همانا قایم شود مسئله اش پیش برده تا همانا هدایت درملاک انسانی که دین مبین اسلام ناب محمدی حقیقی است پیش نرود که همین درملاک انسانی است که همین درحساب ملاک دارد می باشد که بدین چنین می خواهد بیشتر بر کتاب چیزی حذف کند داشته باشد می باشد و تازه اکتفایی که اکتفا باشد مقبول نیست حق حق است مقبول نیست هرچند برای خدا چنین باشد اما درملاک انسانی چنین نیست(مگر دربازه باور برای باوری که به خدا می دارد داشته باشد)و تازه اینکه ما فهمیدیم دروغ می گویم نیست چون بحث با ^متخلفین^ است دوم مبحث واضح است که روی ثابت بحث با متخلف اختلاف دارد و این اختلاف از بی اختلافی است می باشد "اینکه حتی فهمیدن این کتاب را نمی فهمید وقتی که حاضر نیستید باطل اصیل جامع از اول بفهمید حتی اصلاحش هم میتواند ازتخریبت باشد که نیازی به اصلاحت نداریم"می باشد‌. و تازه همانا مهدی کذاب با دجال شاید ذهنیتی نزدیک به هم داشته باشند اما دشمنی آنان دینی نیست که حقیقی باشد بلکه سیاسی است البته بدب

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است