از #بچگی همینطور بودم.اگر ڪسی، با اشاره و ڪنایه بمڹ حرفے میز...

از #بچگی همینطور بودم.

اگر ڪسی، با اشاره و ڪنایه بمڹ حرفے میزد، #دیرمیفهمیدم اصلا ساده‌تر بگویم، دیر منظور طرف رو میگرفتم. تا جایی ڪه هنوز هم... از شب تا صبح خواست بمن بفهماند ڪه #بروم ، مڹ بازهم نفهمیده بودم ڪه اینبار #واضح و روشن حرفش را زد... خب من ڪه طلبڪار ڪسی نیستم. اگر هم باشم، طلب عشق، نه با #زور است، نه با #زیــور ... نه از راه #گدائے عشق را طلب میکنند... عشق یڪ #اتفاق‌متقابل‌وبےاراده از طرفیڹ است. ڪه اگر من هرقدر عاشق باشم، #عشق‌مڹ ، به #سردی‌یڪ‌نفس او نمی‌ارزد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار