ویژه کنید
عکس و تصویر آسمان غرق #خیال است #کجایی_آقا اخرین #جمعه_سال است #کجایی_آقا یک نفر #عاشق اگر بود #زمین ...

آسمان غرق #خیال است #کجایی_آقا اخرین #جمعه_سال است #کجایی_آقا ...

آسمان غرق #خیال است #کجایی_آقا
اخرین #جمعه_سال است #کجایی_آقا
یک نفر #عاشق اگر بود #زمین میفهمید
#عاشقی بی تو #محال است #کجایی_آقا
#آقا_جان
یک سال گذشت و ما صورت زیبای شما رو ندیدم
یک سال از عمرمون رفت و هیچ کاری برای یاریه شما نکردیم
آقا جان کمک کن فقط عاشق شما باشیم
یاابن الحسن .. آقا جان ان شالله تو سال جدید چشممون ب جمال شپا روشن بشه
ان شالله ....
#اللهم_عجل_لولبک_الفرج
خداکند که بیایید #امام_آخر_ما
#امام_زمان
#بقیه_لله
#عزیز_فاطمه
#عزیز_زهرا
#غریب_مادر

Loading...