خیانت نڪردم اهانت نڪردمبہ جزمهربانیبہ جانت نڪردماگـر پا نبود...

خیانت نڪردم

اهانت نڪردم بہ جزمهربانی بہ جانت نڪردم اگـر پا نبودم شڪیبانبودم فقط ماندنم را ضمانت نڪردم چہ می گویم آخر نداری ڪہ باور من هرگز به قلبت خیانت نکردم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...