#Part147#آدمای_شرطی :cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind...

#Part147

#آدمای_شرطی :cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom: روی دستش رو بوسه ای زدم، خوب بود از من دوری نکرده به خاطر اینکه بدم نیاد این کار رو کرده، خوبه ازم بدش نمیاد، خوبه نسبت به من بی میل نیست _ منم مثل توام هاااا + اه سام بدم میاد برو اونور خنده ی از ته دل و بلندی کردم _ آماده شو خانم وسواس بریم صبحونه بخوریم دیشب انرژیت ته کشید کوچولو! با چشمای درشتش با تعجب بهم زل زد بعد سرش رو انداخت پایین و لباش رو گاز گرفت _ گاز نگیر میام ها! با حرص نگام کرد + گمشو سام با خنده از رو تخت بلند شدم که نگاهی زیر زیرکی بهم انداخت داشت خیره نگام میکرد، عاشق این نگاه های زیر زیرکیش بودم شلوارکش رو که روی زمین افتاده بود رو به سمتش پرت کردم تو هوا گرفت منم تی شرتم رو از رو زمین برداشتم شلوارمو درنیاورده بودم یکم سختم بود اینجوری خوابیدن ولی میدونم شیرین اینجوری راحت تر بود تی شرتم رو با یه حرکت پوشیدم و چشمکی به نگاه های زیر زیرکیش زدم و با لبخند از اتاق رفتم بیرون تا راحت خودشو آماده کنه "شیرین" وای باورم نمیشد اتفاقات دیشب انگار یه فیلم بود چرا انقدر احساس مختلف وجودمو پر کرده ؟ الان فکر کنم وقتش بود اون تصمیم احمقانه رو بگیرم من این مرد عجیب غریب با این عشق عجیب غریب تر رو میخواستم مهم نبود وقتی من خواب بودم باهام رابطه داشته یا مهم نبود ٣ سال منو محدود کرده

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...