دم از بازی حکـــــــم میزنی ... !دم از حکــم دل میزنیپس به ز...

دم از بازی حکـــــــم میزنی ... !

دم از حکــم دل میزنی
پس به زبان " قمــــــــــار " برایت میگویم !
... قمـــار زندگی را به کسی باختم که " تک " " دل " را با " خشـــت " برید
جریمه اش " یک عمر"" حســــرت" شد!
... باخت ِ زیبایی بود!
یاد گرفتم به "دل" ، "دل" نبندم!
یاد گرفتم از روی "دل" حکم نکنم!
"دل" را باید " بُــر" زد 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار