نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند . هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ...

یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند . هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ی از دست رفته ی مان، شناسنامه ی المثنی گم شده یمان توی سفر حقوق ...

خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی ...

خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی فکر کن می دانی بانو . . تقصیرِ خودمان است ما که خدا نیستیم .. ...

یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند . هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ...

یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند . هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ی از دست رفته ی مان، شناسنامه ی المثنی گم شده یمان توی سفر حقوق ...

نباید مغرور شویم! تا نزدیکی های وفات و تا زمانی که شیطان زنده است، انسان در مخاطره است! به خدا پناه می بریم. [در محضر بهجت:2/195] آیت الله بهجت(ره) 🌹 همین که هستید و مارو ...

نباید مغرور شویم! تا نزدیکی های وفات و تا زمانی که شیطان زنده است، انسان در مخاطره است! به خدا پناه می بریم. [در محضر بهجت:2/195] آیت الله بهجت(ره) 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/a... #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی ...

شهادت هنر مردان خداست... چهره ای شهید بهشتی آدم رو به خودش جذب میکنه...لا اقل شاید واسه من اینطوره.... سنم به اون موقع ها قد نمیده اما اولین خاطره ای که از ایشون دارم قسمت ...

شهادت هنر مردان خداست... چهره ای شهید بهشتی آدم رو به خودش جذب میکنه...لا اقل شاید واسه من اینطوره.... سنم به اون موقع ها قد نمیده اما اولین خاطره ای که از ایشون دارم قسمت های از صحبت هایی ایشون بود که تو فیلم طوفان شن پخش شد که تو ...

. یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند ... هیچ کس نمی تواند برای ...

. یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند ... هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ی از دست رفته ی مان، شناسنامه ی المثنی گم شده یمان توی سفر ...

یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند ... هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ...

یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند ... هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ی از دست رفته ی مان، شناسنامه ی المثنی گم شده یمان توی سفر حقوق ...

یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند . هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ...

یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند . هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ی از دست رفته ی مان، شناسنامه ی المثنی گم شده یمان توی سفر حقوق ...

یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند . هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ...

یک روزهایی می آیند که از گفتنِ «خسته شدم » هم خسته می شویم! یاد میگیریم که هیچکس در این دنیا نمی تواند برای خستگی ما کاری کند . هیچ کس نمی تواند برای معشوقه ی از دست رفته ی مان، شناسنامه ی المثنی گم شده یمان توی سفر حقوق ...

خرافه می گویند ! مگر می شود محبت دلیل ِ دوری شود ؟ این مردم چه بد دل شده اند ! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی ...

خرافه می گویند ! مگر می شود محبت دلیل ِ دوری شود ؟ این مردم چه بد دل شده اند ! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی فکر کن می دانی بانو ؟ تقصیرِ خودمان است ما که خدا نیستیم ... خدا ...

خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی ...

خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی فکر کن می دانی بانو . . تقصیرِ خودمان است ما که خدا نیستیم .. ...

. خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل ...

. خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی فکر کن می دانی بانو . . تقصیرِ خودمان است ما که خدا نیستیم ...

گفتاری درباره زندگی در زمان حال این زمان حال است که دنیا را نجات می دهد.

گفتاری درباره زندگی در زمان حال این زمان حال است که دنیا را نجات می دهد. "اکهارت توله" تصور هر لحظه زندگی، ما را وادار می کند که ارزش آن لحظه را طولانی تر و معنادارتر سازیم. وقتی که در لحظه زندگی می کنیم، بجای.... زندگی کردن در لحظه یا ...

خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی ...

خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی فکر کن می دانی بانو . . تقصیرِ خودمان است ما که خدا نیستیم .. ...

خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی ...

خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی فکر کن می دانی بانو . . تقصیرِ خودمان است ما که خدا نیستیم .. ...

خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی ...

خرافه می گویند بانو ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند بانو! یکی نیست رو در رو در صورتشان زل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی فکر کن می دانی بانو . . تقصیرِ خودمان است ما که خدا نیستیم .. ...

مهم نیست چقدر می مانی... یک روز ،یک ماه، یک سال مهم کیفیت ماندن است بعضیا در یک روز تمام دنیا را به تو هدیه می دهند گاهی بعضیاچن ماه کنارت هستن جز درد هیچ ...

مهم نیست چقدر می مانی... یک روز ،یک ماه، یک سال مهم کیفیت ماندن است بعضیا در یک روز تمام دنیا را به تو هدیه می دهند گاهی بعضیاچن ماه کنارت هستن جز درد هیچ چیز برایت ندارند خوره میشن و می افتند به جانت و تا ته روحت را ...

خرافه می گویند ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند ! یکی نیست رو در رو در صورتشان ذل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی فکر ...

خرافه می گویند ! مگر می شود محبت دلیلِ دوری باشد ؟ این مردم چه بد دل شده اند ! یکی نیست رو در رو در صورتشان ذل بزند بگوید آخر آدمِ عاقل کمی فکر کن می دانی ... تقصیرِ خودمان است ما که خدا نیستیم ... خدا هم از ...