😂 اونی که اینو گره زده، بلاخره بختش باز شده یا نه ؟