و تازه اینکه دانسته شود حضرت مهدی (عج) او مرواید است و منصور...

و تازه اینکه دانسته شود حضرت مهدی (عج) او مرواید است و منصور است و دو مهدی مدعی را سفیانی زمین گیر (کاذبترین را دجال) می کند و یک مهدی کاذب که چنان با سرعت و گسترش بسیار پیش رود که مورد ملاحظه دشمن برای مهدی بودن می شود و بقیه دله مهدی برای آن به چشم می آیند حتی حضرت مهدی حقیقی دله ترین آن درتوجه دشمن شده و به همین دلیل صرف وقت خود را به مهدی کاذبترین می گذارند یعنی صباح النوری که منصور نیست چنین است با مرگ مهدی کاذب شکست ابدی اسلام اعلام می کند چون ساکت شد و شروع به شادی کوبی کردند خبر رخنه از حضرت مهدی (عج) می آید و این پیروزی با مرگ ابلیس می رسد ^احسنت^ که چون رسید تمدن باطل سقوط کرده و از حق برپا می شود چونکه برپا شد دشمن حیرت زده میمیردچون دجال انتظار مرگ مهدی را داشت و حضرت مهدی (عج) با شنلی از آتش پس از مرگ ابلیس بیرون می آید همانطور که حضرت موسی (ع) از رود نیل می آید چنین که همانا ساختمان ها و سازه های غربی همانا درحال سقوط پشتش است اما او می رود و سالم است و بیرون می آید و او راهی به سوی آسمان باز می کند تا بتواند برود ابلیس را نابود کند و نماینده ابلیس را درزمین نابود قبلش کرده است چنین است که همانا از زمین به آسمان رفته و ابلیس را نابود می کند و به زمین بازمی گردد و تازه اینکه همانا پس از نابودی مرگ ابلیس او را به منا آویزان می کنند و حضرت مهدی (عج) ابلیس را دربالای آسمان اول یعنی نشسته بر جهان موازی نابود می کند و می کُشد و او نابود خود به خود با فشار انرژی نور الهی با فریاد شده و او نابود شده آورده به زمین می شود اما پس از اینکه نماینده ی ابلیس برزمین را نابود کرد که آنهم از فرزندان ابلیس است چنین است که امام عصر (عج) پیروزی حتمی را می گیرد و ای دشمن همانا مهدی کذاب را نابود می کنید چون ملاحظه مهدی بودن به خاطر سرعت و گسترش شاخص بودن است و مهدی دیگر با حقیقی یکجا مهدی دله حساب می کنید چه می کنید اگر بخواهید به حقیقی توجه کنید باید قاعده ی فیزیک را نقض کنید چون حضرت مهدی کذاب توجه می کند اگر هرچهار تا را با هم بگیرید آنقدر چهارمی (کاذبترین) بزرگ است که سه تای دیگر به چشم نمی آیند که ناخداآگاه به آنکه باید توجه نکنید همانا نمی کنید و خداوند مکار است حال بدانید که در بازی می باشید که شما دشمنان شکست میدان حتمی می باشید هرکاری بکنید حتی اگر این را بدانید و تازه ناراحت نباشید شیعیان ساده لوح و حسی خواه آنکه زیاد برجسته شد دفعتا به جدول مرگ با دجال خورد چون حقیقی نبود چنین است که همانا حضرت مهدی (عج) پیروز است این وعده ی الهی است و مسیح تک (دجال) شکست می خورد و سفیانی که منجی وهابیت و سلفی گری است شکست می خورد و چنین است شیعه نفاق ("در آن تخته") بسته می شود و شیعه فراگیر می شود و اسلام شیعی ما حضرت مهدی (عج) جهان را می گیرد و پیروز حتمی میدان است و مرگ حضرت مهدی حقیقی با قیامت است نه با دجال است وگرنه مهدی کاذب با دجال می میرد پس روایی دجال مهدی را می کشد همان پیروان کاذب گویند که معمولا اکثر شیعه است وگرنه حضرت مهدی (عج) با قیامت میمیرد می باشند.

و تازه تمدن ایران به طور حیرت آمیز نابود می شود و مغول که هیچ سفیانی تمدن دارد همین که شیطان قرمز و سفیانی می تواند از ایران بیرون انداخته شود و تازه تمدن ایران نابود می شود (یعنی همین تمدنی که از خودایران کنترل ایران شود) و کشوری جایش تشکیل می شود که از عراق کنترل می شود جای حکومت ساسانی فقط به طور اسلامی آن که این فدال اصلی حضرت مهدی (عج) است که حدود مرز ساسانی خسرو ملعون را دارد ویا بیشتر از آن دارد اما عربستان هم دراین فدال قرار می گیرد می باشد و تازه اینکه تمدن چین شرق مکان را یکپارچه می گیرد همانطور که عراق تقریبا یکپارچه خاورمیانه را گرفته است و تمدن غرب یکپارچگی دارد طوری که عالم هفت فدال است و چهارده استاندار که همانا درهم است چنین است که همانا زیر حضرت مهدی (عج) است می باشد(وتازه الله حکومت خلقت محمد حکومت دینی علی حکومت عدل که مهدی برگرفته همه زیر سایه الله است) که بددین به عدد هفت برسد به عدد چهارده نمی رسد (منظور درمعنا عدد و کاربری آن درمعنویت) می باشد همین است که مطابقت نمی داند اول کتاب به آخر کتاب اما اگر پیوسته پیش بردن می گرفت که بردیم و دفعتا قسمت به قسمتی قیاس نمی کرد و نمی خواند همانا هدایت الهی از این حساب را می رفت می باشد‌. و تازه اینکه وسط درعمل و بین حق و باطل که میل به حق درعمل یا اعتدال درعمل و حق درباور وگرنه وسط درعمل هیچ اشکالی ندارد و تازه اینکه معدود لله می کُشیم و رحم نمی کنیم و توبه اش وقتی مقبول است که از شرایطش بازگردد چون بازگشت ویا قول داد بازگردد و بازگشت همانا منافق هم توبه او پذیرفته می شود تنها فقط ابلیس و شیاطین که همانا اینان بخشی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار