ﺳﻼﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ .....ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺷﺎﺩ ﻭ ﻟﺒﺘﻮﻥ ﺧﻨﺪﺍﻥ ....ﻳﺎﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺣﺎﻝ ...

ﺳﻼﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ .....

ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺷﺎﺩ ﻭ ﻟﺒﺘﻮﻥ ﺧﻨﺪﺍﻥ .... ﻳﺎﺩﻣﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺍ ﺭﻭ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻠﻔﻦ ....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار