‏اگه فک میکنی هیچکی جز تو نمیفهمه یعنی خیلی بیشتر از بقیه