امروز که ایران شده مهد پراید و امارات مهد لامبورگینی،بد ن