ویژه کنید
عکس و تصویر #گیسوانت را به #ماه گره زده ای بی آنکه فکر #شبهای بی خوابی #من هم ...

#گیسوانت را به #ماه گره زده ای بی آنکه فکر #شبهای بی خوابی #من...


#گیسوانت را به #ماه
گره زده ای
بی آنکه فکر #شبهای بی خوابی
#من هم باشی
#راستی میدانستی #رویاهای من
#تو را کم دارد
بیا #معامله_ای بکنیم
#تو با همان #ماه سری به #رویاهای من بزن
#من نیز با #تو
در #آسمانها #سیر میکنم ...

#میدانی...

Loading...