و تازه اینکه دانسته دل بزرگ مومن و اولیاء خدا نیز دارند که ا...

و تازه اینکه دانسته دل بزرگ مومن و اولیاء خدا نیز دارند که این دل رحمت است و دل بزرگ با پشتوانه ی عقل معرفت همانا راه رسیدن به قرب الی الله است چنین است که همانا دل بزرگ باید داشت می باشد و تازه ارتباط با خانواده و متعلقات خانواده که خویشاوندان می باشند قطع نکنید و ارتباط را پایدار نگه دارید که این صله رحم میباشد و تازه اینکه همانا آنقدر دل بزرگ داشته باشید که کبیرایی و حس پدری و مادری اکثرا برهمگان داشته و این باعث شود سخاوتمند باشید و حقوق همسایه را نگه دارید چون نزدیکان به دسترس شما برای محبت و آسایش و آرامش شما می باشند و صداقت درکلام چه صداقت درکلامی می باشد و تازه دین تقریبا نیم آن اخلاق است و نیم بیشتر آن اعتقاد و اصول است می باشد اما اخلاق با پشتوانه ی خدا و اوامرش و روند اثبات ملاک و ولایت مورد مقبول است درغیر این صورت مقبول نیست می باشد و تازه اینکه ماتریالیست و امانیسم دشمن اول ما است می باشد. و تازه اینکه تمدن دیگر باید آزادی داشته باشد که دیگران ندارند آزادی درانتخاب درهمه موارد حتی درمورد خدا چنین است که آزادی درانتخاب تام موجود است وگرنه اگر جلوی معدود لله گرفته می شود به خاطر این است که ضرر به اصالت دین می رساند وگرنه اگر ضرر به اصالت دین مثل سلمان رشدی ها و عوام پایبند با آن نرسانند قدرت انتخاب آزادانه دارند آنقدر که می تواند بی خدا تا جای اینکه تبلیغش را آزادانه و بحثش را درکشور بکند و هرکس بخواهد حجاب بپوشد هرکس بخواهد راه رشد هرکس خواهد راه فرو و غی را انتخاب کند می باشد چنانکه هم اگر تمام مملکت دست بیخدایان جلویش گرفته نمی شود جزء تبلیغی که درمتقابل می شود نه فقط بی خدا حتی امانیسم و ماتریالیست و ... آزاد انتخاب می باشند و حجاب آزاد انتخاب است چنین است که دین زور نگفته است و همه عالم بی حجاب و بی خدا شوند شما با حجابان و با ایمانان ایمان خودتان را داشته باشید چنین است که همانا آزادی انتخاب تا بسیار شمار است نه سلیقه نه دین حتی حجاب حتی نماز حتی حکومت حتی بی خدا و خدا چنین است که این آزادی انتخاب موجود است مثل فتنه هشتاد و هشت مردم سرکوب نمی شوند که بعضی شده اند چنین است که همانا که ما لبیرال عملی داریم می باشد و چنین است که کسی کتاب را نمی پذیرد یا باطل است بگذارید باطل باشد حق انتخاب او است و باطل باشد ضررش فقط به خودش می رسد و تازه یکی از قواعد فیزیکی خداوند انتخاب طبیعی است مثلا یک نفر پیر است می میرد این انتخاب طبیعی است می باشد من به قدرت جمع بیشتر از قدرت فردی ایمان دارم اما قدرت فردی با خدا و اوامرش و ولایت و روند اثبات ملاک همانا بر قدرت جمع غلبه دارد و ایمان به معنای یقین قلبی است که یقین آن از عقل آمده است می باشد چنین است که ایمان می شود می باشد (و تازه هرکس به پندار خود شد یار من اما هرکسی نظرش درست آمد و اختلاف ها بیهوده بود) و تازه اینکه تمایز از تمایز ها است وگرنه خود اخلاص را داریم می باشد چنین است که اگر دین مبین اسلام ناب محمدی برای همیشه پذیرفته می شد می گفته شد به سه چیز پرداخته از این به بعد شود اول ذکر و یاد خدا و دوم تابعیت از ولایت و امام عصر (عج) و سوم تولی و تبری می باشد چنین است عشق جنون به خدا و اوامرش داشت می باشد چنین است که بتوان هدایت الهی است داشت و سخنان اینان فهمید می باشد و تازه اینکه دل بزرگ داشت تا بتوان بخشید و رحمت داشت می باشد که این درروال تکلیف است می باشد. و تازه اینکه وقتی ظهور رخ دهد اول لشکر حضرت مهدی (عج) به سمت شرق رفته بعد غرب می روند وقتی شرق فتح شد غرب نیز بعد آن کشیده به فتح می شود اما بیشترین مقاومت ازآن غربترین یعنی روم (آمریکا) است که دست آخر هم شکست می خورد  پس از آن عالم فراگیر است لشکر حضرت مهدی (عج) به هشت گوشه می روند که کشوری که بدون مقاومت تسلیم می شود که هیچ حتی پذیرایی نیز می کند ایران و عراق و لبنان است چنین است که زمان ظهور برعربستان یک آل و نسل به نسل حکومت می کند که آل تا حضرت مهدی (عج) ظهور کرد اولین حرکت فرستادن لشکری به سوی بین مدینه و مکه است اما این طول نمی انجامد با مقاومت مردمی و ریخته شدن خون های بسیار راه باز می شود و عربستان فتح حضرت مهدی (عج) می شود و برآن استیلا می یابد تا آنکه توسط عربستان به عراق وارد شده و کوفه را پایتخت می کند و پس از آن به زیارت امام هشتم به سوی ایران راهی می شود تا مردم ایران تا خراسان او را دیدار بکنند و هفت عدد اسلام است به علاوه ی یک که اضاف دیگر نباشد هشت می شود که می شود علامت شیعه امام عصر (عج) چنین است که او بر هشت منطقه جهان استیلا می یابد و پس از آن است که به سوی امام هشتم امام رضا (ع) رفت راهی از شرق به غرب درحوالی آن می شود که برود با دجال بجنگد باشد و دراین میانی که به عراق می آمد سفیانی و ی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...