یه روز بهم گفت: «می خوام باهات دوست باشم؛آخه می دونی؟ من این...

یه روز بهم گفت: «می خوام باهات دوست باشم؛آخه می دونی؟ من اینجا خیلی تنهام» 

بهش لبخند زدم و گفتم: «آره می دونم فكر خوبیه من هم خیلی تنهام»  یه روز دیگه بهم گفت: «می خوام تا ابدباهات بمونم؛ آخه می دونی؟ من اینجا خیلی تنهام»  بهش لبخند زدم و گفتم: «آره می دونم فكر خوبیه.من هم خیلی تنهام»  یه روز دیگه گفت: «می خوام برم یه جای دور، جایی كه هیچ مزاحمی نباشه  بعد كه همه چیز روبراه شد تو هم بیا آخه می دونی؟ من اینجا خیلی تنهام»  بهش لبخند زدم و گفتم: «آره می دونم فكر خوبیه من هم خیلی تنهام»  یه روز تو نامه ش نوشت: «من اینجا یه دوست پیدا كردم آخه می دونی؟من اینجا خیلی تنهام»  براش یه لبخند كشیدم وزیرش نوشتم: «آره می دونم فكر خوبیه من هم خیلی تنهام»  یه روز یه نامه نوشت و توش نوشت:  «من قراره اینجا با این دوستم تا ابد زندگی كنم آخه می دونی؟ من اینجا خیلی تنهام»  براش یه لبخند كشیدم و زیرش نوشتم: «آره می دونم فكر خوبیه من هم خیلی تنهام»  حالا دیگه اون تنها نیست و من از این بابت خیلی خوشحالم  و چیزی که بیشتر خوشحالم می کنه اینه که نمی دونه (من هنوز هم خیلی تنهام) 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است