^نگرش کلی مبنایی بودنش باطل است^ اما عملی بودنش اشکالی نیست ...

^نگرش کلی مبنایی بودنش باطل است^ اما عملی بودنش اشکالی نیست می باشد. و تازه اساس اعتقاد و اصول است نه اخلاق و انسانی می باشد اما اخلاق و انسانی عضو جداناپذیر از اعتقاد است می باشد و تازه دین اعتقادش مهم تر از سبک زندگی آن است می باشد چنین است که نزد ما کفر (جزء آزاده) بدتر ظلم است اما ظلم نیز بد است این تمام اختلاف ما با دیگر انقلابیان می باشد وگرنه ما مخالف داعش و تکفیری و . . . حتی وهابیت و شیاطین قرمز می باشیم و معدود لله درحدود از ابلیس تا سلمان رشدی ها و مردم سگ پایبند به آنان (خدا نکرده ؛ نه مردم نه هرمردم طرفتار) است اما مخالفت ما به آمریکا و اسرائیل و انگلیس بیشتر از مخالفت با داعش و تکفیری است می باشد و تازه اینکه بین شیعه و معتزله باشید به طوری که شیعه را اصل بگیرید اما بویی از معتزله ببرید می باشد به خصوص از اختیار و آزادی آن به خصوص آزادی آزادی می باشد. و تازه من کلیات و جزئیات از کلیات را می گویم و جزئیات را آن خودتان درک کنید و منطبق سازی کنید می باشد. وتازه آزاده کسی نیست که خود تروریست می سازد و خود علیه تروریست می شود مثل فرانسه می باشد. و تازه اینکه دانسته فساد فی الارض است کسی که ظلم به حق کسی بکند و هرکسی که باشد و خسارتش کسی را آزار برساند می باشد. دین ما دین مشخص و مبین است پس تعاریفش مشخص است وقتی چیزی می گویم تعریفش همان است که تعریف بدیهی است (مگر اندک مسائل که پیچیده) می باشد و تاره فطرت ثابت است و دین اسلام یا فطرت است پس اگر جوامع و فرهنگ ها تغییر کنند باز برقرار خواهد بود میباشد چون ثابت غالب بر تغییر است روی ثابت می باشد‌.

و تازه تفکر به ناظر بودن خدا و تفکر دربصیریت و شخصیت (با‌پشتوانه ی ملاک و امتدادش است) عامل بازدارنده گناه درعمل است می باشد. و تازه اینکه شود فکر حتی کامل آینه نیست مگر فکر کامل جامع آینه عمل است و خداوند وقتی ببخشد بدی ها را درمصاف خوبی قرار می دهد پس بدی ها را تبدیل به خوبی می کند وقتی ببخشد اما روی ثابت است که خداوند توبه پذیر است توبه دوبخش است سخن و عمل همانا سخن این است بگویی و عمل نباش توبه توبه نمی شود پس عمل اصلاح نیاز است و تازه خداوند بصیرت را با پشتوانه ی ملاک و امتدادش دوست دارد و بصیرت یعنی نفوذ فهم درعین که تفکر درآن با باور به ملاک و امتدادش عامل بازدارنده ی گناه کلی و جزئی شده بلکه آینه شدن می باشد و تازه بصیرت و واقع بینی این است که دوراندیشی داشت و این موثر نمی شود مگر اینکه درهمانجا می باشیم اثراث آینده و معاد و ناظر بودن خدا را (برشخصیت) درنظر بگیریم و کمی تامل کنیم بعد انتخاب کنیم (بدانیم دریا از یک قطره ها است به خصوص وقتی هرقطره عادت قطره دیگر می شود) همیشه اول تامل کرده همانا بعد انتخاب کنیم چنین عامل می شود که از بدی ها به دور بود و تازه اینکه دانسته شود بصیرت با پشتوانه ی ملاک و امتدادش یک مسلمان ناب ملاک و انسان آزاده می باشد. و تازه اینکه مسلمان ناب ملاک تنها انسان مقبول درنزد خدا است و همانا انسان آزاده تنها انسان مقبول درنزد بشر است چنین است کسی هم درنزد بشر مقبول باشد هم درنزد خدا مومن می باشد اما کسی که درنزد خدا مقبول فقط باشد مسلمان است اما معلوم نیست انسان یا درنزد بشر مقبول باشد که درنزد بشر جزء است و درنزد خدا درکل است و کسی که مسلمان است مومن نیست درکل رفته اما جزئیات را ندارد هرچند شرحش را میداند و بخواند و بنویسد می باشد. فکر کامل ، جامع نشود مگر داشتن جزئیات می باشد.وتازه رنگ تقلبی روی ثابت است که مطرحش (درحساب ملاک) نیست و شخص مطرحش (درحساب ملاک) نیست بلکه تقلبی همان عقل نظری و عشق است که بدون پشتوانه ی ملاک و امتدادش است می باشد. و تازه یکبار گفته شده است انتظار خدا از بشر است همانا درملاک انسانی است که بد ضعیف دارد و کسی بدضعیف را منکر کند بسیاری عملی و قدرت تخلف ها و...را منکر می کند می باشد اما عصمت مطلق درملاک انسانی بدضعیفش این هم نیست که سهو بکند اما عطسه و دستشویی گرفته تا حکم معدود لله بردوش دارد معصومین نیز دارند می باشد که خود ذات خدا پاک از اینان است می باشد شرک نباید دنبال بود و کمال طلبی شرک خواهی باطل است و بدضعیف شرک زدا است.نکته : و تازه اینکه دانسته هم خشونت مقدس و هم نیکوکاری نداشته باشید مگر اینکه توسعه و پیشرفت و هوشمندسازی همراه آن باشد می باشد مثل حیوانات نباشد که خشن بی توسعه دارند شاخ داشته باشید دندان تیز داشته باشید اما عقلی هم داشته باشید وگرنه خطرناک می شوید این تمام شرط است !!! خشونت نداشته باشید مگر برای معدود لله و مجرمی که بازنمی گردد می باشد بقیه فقط نیکوکار باشید درشمار بی حد می باشد. و تازه اینکه اگر خلافش ثابت شد و آزادگی و جبهه ی اعتدال برحق شد و جبهه ی اعتدال آن جبهه ی اعتدال باطل نبود همانا رنگ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...