گلونیروسری و سربند بانوان لر و لک.شعر گلونی به لری:بوی گیس و...

گلونی

روسری و سربند بانوان لر و لک. شعر گلونی به لری: بوی گیس و " گلونی " بوی کوساری پر د دار بلی دنگ سازی که دوپا سه پا می زنه شاق شاق کوگ کو مزنم ها هنا می کنه آسمو سا کرد و ، سیمره پر بی د آو شونم د بغل گل تا زوسرو منه د خو برگردان فارسی بوی گلونی و گیسو بوی بلوط های زاگرس آید ز هر سو صدای ساز و پایکوبی لرها می رسد صدای عشق و عشقبازی کبک ها می رسد پس از بارش چه زیبا است آسمان سیمره پر آب شده پس از باریدن باران شبنم در آغوش گل تا به سحر در خواب مانده

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است