عاشق مستـم به کوی می فروشان می رومساقی رندم به سوی باده نوشا...

عاشق مستـم به کوی می فروشان می روم

ساقی رندم به سوی باده نوشان می روم کوزهٔ می دارم و رندانه می گردم روان عقل را بگذاشتم نزدیک مستان می روم شاه_نعمت_الله_ولی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار