و تازه برای اینکه ظاهر و باطن باطنی یا یکی شود باید معتزله ب...

و تازه برای اینکه ظاهر و باطن باطنی یا یکی شود باید معتزله با شیعه و اسلام با مسیحی گونه یکی شود تا اسلام حقیقی و شیعه حقیقی تشکیل شود یعنی ما شیعه را همان معتزله و معتزله را همان شیعه بدانیم چنین است که می توان شیعه حقیقی بود و اسلام همان مسیحی گونه و مسیحی گونه همان اسلام شود تا اسلام حقیقی بود چنین است حسن و قبح ذاتی درنظر ما با حسن و قبح عقلی یکی است نه دومسئله متمایز می باشد و هم ما آزادیم طوری که خدا به ما دسترسی ندارد همانطور هم خداوند برما حاکمیت دارد و . . ‌. چنین است که ما شیعه را با معتزله یکی می دانیم نه دو مسئله متفاوت و خلفای راشدین را خالی از لطف هایی درکنارهای غلطهایشان نمی بینیم چنین است که شیعه می باشیم و مستحق می دانیم که حضرت علی (ع) باید جانشین می شد اما لطفی که از خلفای راشدین می دانیم از حکومت به دست گرفتنشان نیست چون حتی میل که هیچ مجبوراش هم حضرت علی (ع) را جانشین می دانیم اما از این است که بدمطلق نبوده اند و خدماتی به اسلام داشته اند می باشد چنین است که معتزله با شیعه یکی می دانیم و این شیعه ی حقیقی و اصل بودن است و چنین نیست که ما هم معتزله باشیم هم شیعه بلکه فقط شیعه می باشیم اما معتزله با شیعه یکی باشد را قبول می دانیم می باشد چنین است که هم خداپرستی حقیقی را اطاعت از اسلام ناب ملاک (چه از آن باشد چه غیر آن) میدانیم و ما کسانی می باشیم که همانا وسط شیعه و معتزله اند اما فقط شیعه را قبول دارند یعنی پیرو دوازده امام و باورمند به غیبت بوده اما درهمان حال وسط شیعه و معتزله است چنین است که شما دوست دارید ما را هرچه حساب کنید ما فقط موظف به شرح حقیقت می باشیم و معمولا از اهل حدیث و سلفی گری دشمنی داریم و آنهم بسیار اندکی آنهم جبر انسان به انسانش قبول داریم که درمقابل کفار غیر آزاده و غیر راحت و نفاق غیرراحت باشد می باشد وگرنه حتی کفار آزاده و راحت و نفاق راحت می تواند دوست باشد می باشد یعنی تا ضرر به دین نمی رساند حتی می تواند دوست نیز باشند می باشد و چنین است که وقتی ضرر به دین رساند برخورد می شود آزاده و راحت که نباشد می باشد و اکثر مردم جهان آزاده و راحت دردین می باشند و فقط اقلیتی بدان است که ضرر به دین رسانده و آنان برخورد می شوند می باشد اگر باطل را بدانیم درحساب عین دارد خودمحوری درباور پایه آن است هرچند درعمل دیگر و خدا بهره باشد چنین کسانی همانا آن اقلیتی بوده که به دین آسیب می رسانند اما خدا محوری اسلامی درباور پایه (هرچند خودمحور درعمل)آن است که نیک باشد و برحق باشد می باشد اینان دوستان من خواهند بود تا ابد ابدیت بهشت می باشد و تازه اینکه همانا خداوند لطف درحق اینان بکند و اینان مومنین می باشند و آزاده و راحت کسی است که ضرری همچون سلمان رشدی و ابلیس نرساند هرکسی باشد آزاده و راحت است و آزاده کسی است نه تنها راحت است بلکه به خدا و معاد نیز باور دارد هرچند در ادیان ابراهیمی دیگر باشد می باشد‌ با این تعریف اکثر مردم جهان آزاده و راحت می باشند فقط اقلیتی معدود لله می باشند چنین است که همیشه اقلیت خوب و اقلیت دیگر بد و اکثر مردم متوسط و معمولی می باشند و چنین است که همانا اکثر مردم نه آنقدر فاقد اشتباه اند نه آنقدر خوب اند می باشد چنین است که همانا اکثر مردم چنین است که قشر متوسط نامیده می شود هرچند ثروتمند ویا فقیر باشد باز دراخلاق و دیانت معمولی است می باشد چنین است که همانا کسی نمی تواند بگوید بداند کسی نمی تواند بگوید خوب اند معمولا خاکستری می باشند و چنین است که فقط اقلیت خوب خوب و اقلیتی بد بد می باشند چنین است که این اقلیت خوب خوب معصومین و نائبین امام عصر (عج) و بزرگان است و اقلیت بد بد نظام سلطه و لاوی صهیون و سلمان رشدی ها می باشد. و تازه اینکه خودتان بقیه مسائل را بفهمید یک مطلب گفته می شود مشترکات و مربوطه ها و مانندهایش و . . . نیز بفهمید و تحقیق کنید بیابید چنین است مثلا گفته شد شیعه و معتزله یکی شود یا شیعه درگرو شود همانا خود شما بروید چنین بکنید و تحقیق کنید و ریشه ی این قضیه را دربیاورید و تشکیل افکار را براساس اینان قرار بدهید می باشد چنین است که بتوان که راهی بین تفاوت ها وسط را بگیرید و بین شباهت ها اشتراک بگیرید می باشد و یک فکر جدید تشکیل بدهید تا بتوانید که اسلام را هم سرعت پیشرفتش را برگردانید هم اسلام حقیقی باشید می باشد و تازه اینکه چنین بشود می توانید راهی میان معتزله و شیعه پیدا کرده که اصل آن شیعه باشد می باشد چنین است که بتوان همانا قدرت اسلام را به قرن هشتم و نهم قمری بازگرداند اما ایندفعه با حاکمیت معصومین ؛ نه طاغوت می باشد چنین است که معتزله درنهی از منکر تاکید دارد همانطور که شیعه دارد در این بسیار تاکید می شود می باشد چنین باید بگیرید  و چنین است که برای خداوند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...