و تازه پول باید خود دارای ذخیره ی ارزش درعمل باشد پس پول بای...

و تازه پول باید خود دارای ذخیره ی ارزش درعمل باشد پس پول باید همراه با جنس خودارزش درعمل باشد پس مثلا کاغذ نباشد که خراب شد خودش بهره نداشته باشد مثلا خودش طلا و شمش همراه باشد البته این مربوط به جامع مهدوی است نه انتظار از یک جامع معمولی و غیرمهدوی می باشد و تازه ربا خواری صعود مایل به سقوط است یعنی آنقدر رشد می دهد که سقوط به همراه می کشد مثل توپی که آنقدر باد شود تا بترکد و تازه تزویر و ربا خواری همچین حالتی دارد اما اکثر مردم نمی دانند می باشد و من از سقوط فرار نمی کنم از صعودی فرار می کنم که سقوط به همراه دارد مثل کسانی که آنقدر بالا درتاریکی می روند تا خفه شوند و بترکند چنین بالا رفتن منفور حساب شده است رباخواری و تزویر همچین حالتی دارند از اینان پروا کنید از مطلق به مطلق خودی به خودی پروا کنید ویا دراندیشیدن درذات خدا پروا کنید اینان باد شدنی است که میترکید می باشد. و تازه اینکه کفر روی ثابت است که به ما (این کتاب) راه ندارد می باشد بلکه هرکسی مخالف این کتاب است دچار کفری است می باشد نه منظور چهارچوب کاغذ و جلد این کتاب منظور آنچه محتوای شرح کرده است می باشد. و تازه آنکه بالاتر از آنچه است مطلق متخلف می باشد.و تازه اینکه امام عصر (عج) تنها کسی است نقیص درمطلق مانند از نطفه قرار نگرفته بلکه خودش دقیقا روی ثابت قرار گرفته پس پیروزی روی ثابت امام عصر (عج) حتمی است و کج شدنی نیست می باشد و تازه ظاهر و باطن باید یکی شود نه یکی است می باشد. و تازه تخلف جزئی این است انتخاب را از شنیدن جدا کرد و کسی که تخلف جزئی دارد می شنود اما انتخاب نمی کند و کسی که تخلف جزئی ندارد شنیدنش عین انتخابش است و تخلف جزئی و کلی این است که هم معنای محتوایی ها را درکنار هم نداشت می باشد و تخلف جزئی و کلی نداشتن این است که هم معنای محتوایی ها را درکنار هم داشت می باشد. و تازه اینکه ژرفای خود را درکجا  گذاشته شده است کسی ژرفای خود را دردرون خود دارد برحق است و آنکه سطحی درعین برحق است معلوم نیست درژرفا درون برحق باشد حتی می تواند روباه درلباس میش باشد چنین است که حق آن است که همچون صدایی زیبایی که از  کف دره عمیق درعین می آید می باشد به طوری که انعکاس نیز می شود نه آنکه سطحی درعین حق می داند می باشد این یک تصور دادنی است که تفاوت حق با باطل مشخص شود می باشد حال بین NOD و GDI ها می توانید NOD های تاریخ را انتخاب بکنید و تازه اینکه دانسته شود خداوند کافی برای بنده اش است و اوست که بخشنده و مهربان است و راه و روشی را تنظیم برای زندگی ما کرده درقرآن تا بتوانیم براساس آن حرکت بکنیم و اسلام این است و***اسلام نیست مگر خداپرستی (مشخص) واطاعت از فرامین (مشخص) خداپرستی (و اوامرش که درگرو همان خدا می باشند)*** چنین است که خداپرستی خالص خود اسلام است و هرکس وارد به راه سلامتی نشود از خسارت دیدگان می باشد و چنین دینی فطری می باشد و شیعه همین است شاخص مشخص امتداد اوامر خدا یا ولایت می باشد و چنین است که این نزدیکترین شاخص مشخص به پیام آور آخر (ص) که حضرت علی (ع) است می باشد و امتداد از حضرت علی باز همین روال شاخص مشخص پیدا کرده و نزدیکترین فرزندان پرمنتخب تر ویژه شده و به حجت ابن حسن عسکری (ع) می رسد می باشد و غیبت و عمر طولانی عقلانی بوده و همانا واقعیت می یابد می باشد و نائبین جا پرکن های شاخص مشخص امتداد اوامر خدا بوده و عام و خاص شده که شاخص مشخص آن ولی فقیه نائب امام عصر (عج) می باشد (پس از تولی و تبری) و حال به حال رسیده و این اصالت و حال و احوال ما است که این راه روشن می باشد و چنین است که همانا هرکسی از این راه به خصوص از راه اثبات روند اثبات ملاک پیرویی کند به خصوص عمل صالح هم بکند رستگارترین می شود میباشد.حزب الله درمقابل حزب شیطان است و حزب الله دروال تکلیف رفتنی و درروال ذاتی برتری باور که هم درخدایی و عمل و اخلاقش خدایی است لااقل باورش خدایی درمقابل حزب شیطان است فقط حزب شیطان دوگانه است باورش شیطانی و عملش و اخلاقش الهی(تزویر) با باورش شیطانی و عمل و اخلاق شیطانی است و تازه اینکه سه گانه است عالم ربانی و متعلم و حوج معا که این کتاب متعلم الهی که نه عالم ربانی است نه متعلم غیرالهی است و امام و معصوم عالم ربانی الهی است و متعلم الهی فرقش با عالم ربانی این است که متعلم الهی تصدیق کننده ی عالم ربانی و خدا است نه خود او است می باشد و اگر متعلم و متعلم الهی نباشد راه مردم به خدا و اوامرش باز نمی شود وگرنه خدا و اوامرش بدون متعلم هم می باشند و می آیند اما این متعلمین می باشند که اثبات حقانیت آنان را به مردم می رساند می باشد و تازه اینکه همیشه عمل نشان خوب و بد نیست اما عمل نیاز خوب و بد است و تازه اینکه عمل نشان درحساب ملاک نمی شود اما عمل نشان انسانی می شود

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است