درسته،من تاریخ خوندم اما توی یه کلینیک دندانپزشکی که اسمش