۱-نظر خود را نسبت به یک شخص یا موضوع، صحیح و نهایی می دانند....

۱-نظر خود را نسبت به یک شخص یا موضوع، صحیح و نهایی می دانند.

۲-اگر با کسی اختلاف فکری پیدا کنند، بر او القاب می گذارند ۳-اندیشه انسان ها را به خوب و بد تقسیم می کنند ۴-اندیشه انسان ها را به درست و غلط تقسیم می کنند ۵- اختلاف،در یک موضوع باقی نمی ماند؛ به تدریج حتی به صورت ساختگی به موضوعات دیگر تسرّی پیدا می کند ۶-اختلاف فکری به عنوان یک "حق انسانی" محسوب نمی شود ۷-اختلاف فکری به عنوان یک "امر طبیعی" محسوب نمی شود؛ ۸-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، غیبت کردن مجاز می شود ؛۹-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد،تحریف سخن طرف مقابل مجاز می شود ۱۰-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد،وارونه جلوه دادن سخن طرف مقابل مجاز می شود ۱۱-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، دشنام دادن مجاز می شود ۱۲-افراد به گونه ای صحبت می کنند که گویی شناخت آنها از موضوعات، مطلق است ۱۳-این گونه آغاز کردن جملات بسیار کم است:حدس می زنم، احتمال می دهم، تا به امروز به این نتیجه رسیده ام، شاید اینطور باشد ۱۴-مدرک داشتن دلیل بر این نیست شخص آداب اندیشیدن را می داند ۱۵-مدرک داشتن دلیل بر این نیست که شخص نحوه برخورد با اندیشه متفاوت و اندیشه متضاد را می داند ؛۱۶-وقتی با کسی اختلاف فکری پیدا می کنند با پیراهن و کفش و کیف او هم کار دارند ۱۷-کسانی سریع با دیگران اختلاف فکری پیدا می کنند، که بسیار کم مطالعه کرده اند و عمدتاَ افراد شفاهی هستند ؛۱۸-کسانی که شفاهی هستند، دقت بسیار کمی دارند ۱۹-کسانی که شفاهی هستند و مطالعه نمی کنند، کمتر به دیگران گوش می دهند: بیشتر می خواهند حرف خودشان را بزنند ۲۰-کسانی که متوجه هستند به یک نظر رسیدن چقدر زحمت دارد، کمتر حرف می زنند ۲۱-کسانی که شفاهی هستند، در بحث کردن زودتر عصبانی می شوند؛۲۲-کسانی که شفاهی هستند، با کمترین داده، بیشترین قضاوت ها را می کنند ۲۳-کسانی که ذهن حقوقی و دقیقی ندارند، راحت تر سخنان نسنجیده را می پذیرند ۲۴-کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند تا به یک نظر و قضاوت برسند، انسان های اخلاقی تری هستند ؛۲۵-کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند، آرام سخن می گویند و فریاد نمی کشند ۲۶-کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند، جهل را راحت تر تحمل می کنند ۲۷-فکر کردن ، سخت ترین عادتی است که انسان می تواند به آن عادت کند ۲۸-نحوۀ برخورد یک جامعه با یک فکر و فکر متفاوت، سرنوشت آن را رقم می زند ۲۹-فرد و جامعه ای که در عادات فکری خود تحول ایجاد نمی کند، متوقف می شود ۳۰-تعامل بین المللی باعث می شود تا افراد، جوامع و نخبگان در معرض تفاوت ها قرار گرفته و شروع به فکر کردن بنمایند دکتر محمود سریع القلم‌.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار