بهش بگین...اون همین جاستهمین نزدیکی...کاش بدونهباید بدونه چر...

بهش بگین...

اون همین جاست همین نزدیکی... کاش بدونه باید بدونه چرا رفتم من هنوزم باورش دارم به خاطر چشم هاش رفتم باید می رفتم کاش بدونه همین نزدیکی هام کاش بدونه ازش دور نیستم... حتی به فاصله یک کلام یعنی اون هم من رو باور کرد و ... کاش لحظه دیدار به اندازه ثانیه های تنهاییم بود من هنوز هم باورش دارم #ولی مجبور به رفتنم کرده اند #باید-بروم این بار تنها کاش لحظه ای به من بیندیشد به او بگویید دوستش دارم شاید در آرمان شهری دیگر نیمه ای از او را یافتم* کاش میشد رسم این دلخوشی به سویی دیگر ختم شود #اما من از زخم دوباره روزگار می ترسم جای این زخم بر تن نحیفم به یادگار مانده کاش این را بداند او همین جاست و من از آن تنهایی هنوز هم باد در میان دستانم زوزه می کشد ناله هایش برای من است کاش این را بداند دل من از سنگ نیست من از زخم این روزگار می ترسم #فقط به او بگویید دوستش دارم 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار