ممکن است همین فردا #صبح-شنبه دیگر بیدار نشوم و #عکسی که بیش ...

ممکن است همین فردا #صبح-شنبه دیگر بیدار

نشوم و #عکسی که بیش از همه #دوستش داشتم بچسبد پشت این #قاب و یک #نوار-مشکی هم #بخورد تنگش.. #انا-لله-و-انا-الیه-راجعون! #خدا را چه دیده ای، شاید به همین راحتی.. ما زیاد سختش کردیم و #مرگ را برای #همسایه میخواهیم.. بیایید #یک-دقیقه تصور کنیم! #چشمهایمان را ببندیم و تصور کنیم که #فردایی وجود ندارد.. یا اصلا عزیزترینمان فردا دیگر #نفس نخواهد کشید! #لرزه به #جانمان افتاد، مگر نه؟! #متأسفانه کارمان شده #شعار دادن.. فقط #شعار میدهیم که #آدمی از دقیقه بعد خود #خبر ندارد! #عمل-میکنیم؟ #میدانیم و هر روزمان را با #حرص و #طمع و #حسادت شب میکنیم؟! #میدانیم و هر روزمان را منتظریم دیگری #رشد کند و ما پشت پا بزنیم به هر چه که #کاشته بود؟! هر روز #جانمان برای هم در برود و نگوییم؟ #میدانیم و #اخم میکنیم؟ #میدانیم و با کسی که #دوستش داریم #زندگی نکنیم، چون کمی #فرق داریم؟! اصلا #طاقت می آوریم فردا روزمان #جان-جانان زندگی مان دیگر #نفس نکشد؟ نه..! #مطمئنم شما هم مثل #من لحظه ای #دوام نمی آورید! #اصلا یک #فکری.. بیاید امروز همگی #قولی ب هم بدهیم! #قول بدهیم هر روزمان را آخرین لحظه های زندگی مان #تصور کنیم.. #تصور کنیم امشب که #خوابیدیم #فردا دیگر #بیدار نخواهیم شد! حالا دیگر #جانمان برای هم در میرود و هی راه به راه #علاقه قلمبه شده یمان را #ابراز میکنیم! حالا دیگر #ساعتها به بی ارزش ترین چیز #دنیا هم از ته دل #میخندیم.. حالا حتی #اخم-و-تخم-های مادر و پدر هم میشود #جان-جانان، میشود #عزیزدل! حالا دیگر #تهمت نمیزنیم، #قضاوت نمیکنیم #تحقیر نمیکنیم.. بیاییم به همدیگر #قول بدهیم، #قول-مردونه! #قول-میدهم..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...