:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom:

دل‌خسته خدا خدا خدا می‌کردم یک ماه برای تو دعا می‌کردم هر جمعه‌ی ماه رمضانی که گذشت تا وقت اذان تو را صدا می‌کردم سی روز به عشق دیدنت آقا جان من روزه خود به اشک وا می‌کردم در هر شب قدر وقت احیاء ارباب با یاد شما یاد و صفا می‌کردم ای کاش نماز عید فطر خود را در پشت سر تو اقتدا می‌کردم افسوس چنین نشد و من فهمیدم یک ماه برای خود دعا می‌کردم... :cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار