تو قبله گاه منی،آخه پناه منیحالا عاشقم،آره عاشقمتو رفیق راه ...

تو قبله گاه منی،آخه پناه منی

حالا عاشقم،آره عاشقم
تو رفیق راه منی،نکنم دگر
بکسی نظر،که تو تکیه گاه منی


دوست دارمهای
تو


امید موندن
میده
به این صدا...
خسته جرات

خوندن میده وای که چقدر

دوست دارم

به قدر دنیا

می خوامت اندازه ی

ستاره ها...


آسمون

میخوامت


وای که چقدر،دوست دارم
به قدر دنیا...

می خوامت

اندازه ی ستاره ها

ستاره های آسمون

میخوامتناز نگاه
تو باده
ناب من

مست و
خرابم کن تو ای همه تب و تاب
من

ای
گل باغ
دل

چشم و
چراغ
دل من

به تو دل بستم فقط تو را میپرستم
حالا حالا حالا حالا

وای که چقدر،دوست دارم
به قدر دنیا می خوامت
اندازه ی

ستارها...
آسمون میخوامت

وای که چقدر،دوست دارم
به قدر دنیا می خوامت
اندازه ستارهای آسمون میخوامت
حال عاشقم ،آخه عاشقم،آره عاشقم
تو رفیق راه منی،نکنم دگر
بکسی نظر،که تو تکیه گاه منی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار