دلتنگی یک شب هایی راهیچ خیابانی گردن نمیگیردتاریکی یک شب های...

دلتنگی یک شب هایی را

هیچ خیابانی گردن نمیگیرد
تاریکی یک شب هایی را
هیچ مهتابی روشن نمی کند
گردو غبار یک شب هایی را
هیچ بارانی شستشو نمیدهد
و تمام این شب ها را
نبودن تو رقم میزند..
f.h

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...