#آموزش_ویولوناگر به موسیقی و سازه ویولون علاقه داری میتونم ب...

#آموزش_ویولون

اگر به موسیقی و سازه ویولون علاقه داری میتونم به صورت ساده و آسان و گویا آموزش میدم اگه دوست داشتی آموزشت بدم برایه هماهنگی بیا پی وی