دشمنِ دوست نما..دوست حقیقی آن استکه آدمی را از آتش برهاندنه ...

دشمنِ دوست نما..

دوست حقیقی آن است که آدمی را از آتش برهاند نه اینکه اورا دردوزخ افکند. #دوست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار