فکر کن اگه یه روز دوستی، همسایه ای ، استاد دانشگاهی.....بهت ...

فکر کن اگه یه روز دوستی، همسایه ای ، استاد دانشگاهی.....بهت بگه امل، چه حالی میشی؟! :pouting_face: حالا...، خدا نکنه یه وقتی خدا بهت بگه امل!!!! توی قرآنش میگه: :cross_mark: و همچون دوران جاهلیت پیشین،با خودآرایی ظاهر نشوید....:cross_mark: (احزاب/33) معنی صریح آیه است، مثل امل ها و جاهل ها با آرایش:nail_polish: :mouth: و خودنمایی نیا بیرون....! وگرنه املی! :white_frowning_face: ️ حالا حواست باشه، امل بازی درنیاری. ...!:frowning_face_with_open_mouth: :face_with_open_mouth_and_cold_sweat:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار