:white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_bac...

:white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index:

.
.
:white_left_pointing_backhand_index: جبر‌ جغرافیا و تأثیر آن در دین
.
.
.
.
⁦:writing_hand:️⁩ #سؤال:
آیا به دنیا امدن فردی در کشور مسلمان و دیگری در کشور غیر مسلمان،جبر در انتخاب آیین و دین او نیست؟
.
.
.
⁦:writing_hand:️⁩ #پاسخ:
سهم آدمی از #مقدرات_الهی
#اولاً این است که خداوند اراده و اختیار را برای آدمیان مقدر کرده است ؛ یعنی خداوند در #قضا_و_قدر عینی خود چنین مقدر کرده که انسان ها با اراده و اختیار خود عمل کنند و هیچ گونه جبری به آنها در نحوه عملکردشان وجود نداشته باشد.
به عبارتی:
#آدمی_در_مختار_بودنش_مجبور_است؛

بنابراین اختیار داشتن انسان جزئی از مقدرات الهی است.
.
⁦:writing_hand:️⁩ #دوم:
اختیار انسان از تقدیرات الهی این است که هر چه را خداوند در قضا و قدر عینی خود برای آدمی مقرر داشته است، انسان با اراده و اختیار و سایر شرایط و علل و عوامل آنها را انجام می دهد و در انجام آن امور هیچ گونه جبری بر او نیست.
.
.
⁦:writing_hand:️⁩‌بیایید به این قضیه از زاویه ای دیگر‌ نگاه‌ کنیم.

در‌ مورد سرنوشت ، دو تفسیر وجود دارد:

#تفسیر_نخست می گوید:
سرنوشت هر کس از روز نخست، بدون اطلاع و حضور او، از طرف خداوند تعیین شده و بنابراین هر کس با سرنوشت معیّنی از مادر متولد می شود که قابل دگرگونی نیست.هر انسانی نصیب و قسمتی دارد که ناچار باید به آن برسد.چه بخواهد و چه نخواهد ‌و کوشش‌ها برای تغییر سرنوشت بیهوده است.بنابراین تفسیر،‌بدیهی است که انسان موجودی مجبور و بی اختیار است.

بررسی منابع اسلامی نشان می دهد که #این_تفسیر_مورد_تأیید_اسلام_نیست و قبول و پذیرش آن، تمام مفاهیم مسلّم اسلامی از قبیل :‌ تکلیف، جهاد ، سعی و کوشش و استقامت را به هم می ریزد.
#استاد_مطهری می گوید:
اگر مقصود از سرنوشت و قضا و قدر الهی،‌انکار اسباب و مسببات و از آن جمله قوه و نیرو و اراده و اختیار بشر است، چنین قضا و قدر و سرنوشتی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد
.
⁦:writing_hand:️⁩اما #تفسیر_دوم از سرنوشت:
در عین حال که دست تقدیر الهی در زندگی انسان و قضا و قدر الهی را مردود نمی داند، نقش انسان را در تعیین سرنوشت زندگی او می‌پذیرد. در این تفسیر، نقش انسان نه تنها مغایر با سرنوشت نیست، بلکه جزئی از سرنوشت است .
در سرنوشت و تقدیر انسان چنین است که او سرنوشت خود را تعیین نماید. در واقع اختیار داشتن انسان جزئی از تقدیرات الهی است
.
.
#جبر_و_اختیار
#سوالات_اعتقادی
#پست_های_قبلس_را_حتما_مطالعه_نمایید:hibiscus:
#سوالات_خود_را_از_ما_بپرسید:tulip::leaf_fluttering_in_wind:
#مرکز_ملی_پاسخگویی_به_سوالات_دینی:page_with_curl:
#پاسخگو:books:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...