نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۳ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته #جذاب

#عکس_نوشته #جذاب

۳ دقیقه پیش
1K
👣🖇زمونه ای شده که الکی میگم دوصتم داری اونم الکی میگه دوصت دارم:)🕸🌵

👣🖇زمونه ای شده که الکی میگم دوصتم داری اونم الکی میگه دوصت دارم:)🕸🌵

۳ دقیقه پیش
1K
۴ دقیقه پیش
1K
۴ دقیقه پیش
2K
۵ دقیقه پیش
2K
تنها غرور است که انسانیت را به باد میدهد. ما از مشتی خاکیم وبه آن برمیگردیم تا میتوانی دستی بگیر که وقتی خاک شدی خاکی پاک باشی و دستی تورا مشت کند وپای درختی بریزد.‌🌴

تنها غرور است که انسانیت را به باد میدهد. ما از مشتی خاکیم وبه آن برمیگردیم تا میتوانی دستی بگیر که وقتی خاک شدی خاکی پاک باشی و دستی تورا مشت کند وپای درختی بریزد.‌🌴

۵ دقیقه پیش
2K
۸ دقیقه پیش
3K
۸ دقیقه پیش
3K
یکی از موندگارترین هدیه هایی که می تونیم به خودمون بدیم اینه که زندگیمون رو جوری پیش ببریم که برای لذت بردن از لحظه ها لنگ کسی نباشیم .

یکی از موندگارترین هدیه هایی که می تونیم به خودمون بدیم اینه که زندگیمون رو جوری پیش ببریم که برای لذت بردن از لحظه ها لنگ کسی نباشیم .

۹ دقیقه پیش
3K
کرمانشانکم ای شهر شیرین، یادگارکی فرهاد وشیرین

کرمانشانکم ای شهر شیرین، یادگارکی فرهاد وشیرین

۹ دقیقه پیش
3K
۹ دقیقه پیش
3K
۹ دقیقه پیش
3K
۱۰ دقیقه پیش
3K
۱۱ دقیقه پیش
3K
۱۱ دقیقه پیش
4K
۱۱ دقیقه پیش
4K
۱۲ دقیقه پیش
4K
۱۲ دقیقه پیش
4K