انسان 2 نوع معلم دارد، آموزگار و روزگار هرچه با شیرینی از او...

انسان 2 نوع معلم دارد، آموزگار و روزگار  هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی ، دومی با تلخی به تو می آموزد... --- انسانها؛ در دو صورت چهره واقعی خودشان را نشان میدهند: اول، بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند دوم اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . . --- دو چیز شما را تعریف میکند: بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید . . . ---- تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛ یکی دیروز و یکی فردا . ---- دو شخـص به تـو می آمـوزد: یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت ---- آدما دو جور زندگی میکنن : یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن، یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن ---- رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن: اول پـیـدا کـردن شـبـاهت ها دوم احترام گذاشتن به تفاوتها ---- همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی،  ولـی یادشون نمیمونه براشون چـکار کردی. ---- همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست، حوصله کسی را هم نداریم که ﻫﺴﺖ  بعد شکایت میکنیم از تنهائی هامون...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...