نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بافت و بین فقط گردوهاشو اوووم کد بانوم دیگه 😄 😜 #as

بافت و بین فقط گردوهاشو اوووم کد بانوم دیگه 😄 😜 #as

قبلا یه صرف شرین و شام بود الان با گلوله ازتون استقبال میشه 😜

قبلا یه صرف شرین و شام بود الان با گلوله ازتون استقبال میشه 😜

خدایی کی تجربه کرده بگه

خدایی کی تجربه کرده بگه

بعد رفتنت:/ دیگه دختر قبلی نشدم😪 یه جیگری شدم بیا و ببین :):face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye:😛 😄 😍 😂 😂 😂

بعد رفتنت:/ دیگه دختر قبلی نشدم😪 یه جیگری شدم بیا و ببین :):face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye:😛 😄 😍 😂 😂 😂

دختریم دیگر:////:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye:

دختریم دیگر:////:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye:

پیشی بازا :):face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye:😻 منم پیشی دوووست

پیشی بازا :):face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye:😻 منم پیشی دوووست

چقد خوبه که بری کُما،دکتر بگه حافظشو از دست داده و باید از زندگیشو از

چقد خوبه که بری کُما،دکتر بگه حافظشو از دست داده و باید از زندگیشو از "نو" شروع کنه.!:)

اینو بزارین تو پستاتون شاید کسی خواست چیزی بگه بهتون plz cm

اینو بزارین تو پستاتون شاید کسی خواست چیزی بگه بهتون plz cm

لطفا هرکی لایک کرد بگه #cm 😊

لطفا هرکی لایک کرد بگه #cm 😊

دوست داره برنامه ی زندگیشو به همه بگه:|

دوست داره برنامه ی زندگیشو به همه بگه:|

بعݪـہ:/:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye:

بعݪـہ:/:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye:

اینو هر کی میشناسه بگه خواهشا؟cm pheas

اینو هر کی میشناسه بگه خواهشا؟cm pheas

هر کس درست بگه شارژم چند درصده بچه باهوشه ویسه... cm plzzzzzz...

هر کس درست بگه شارژم چند درصده بچه باهوشه ویسه... cm plzzzzzz...

من یه دخترم که زندگیشو باخته .....

من یه دخترم که زندگیشو باخته .....

ولا ادم نباید زندگیشو واسه یه بی لیاقت هدر بده

ولا ادم نباید زندگیشو واسه یه بی لیاقت هدر بده

وقتی دل یه دختر میشکنه زندگیشو باخته¡

وقتی دل یه دختر میشکنه زندگیشو باخته¡

فقط یه سوالplz cm

فقط یه سوالplz cm

هر کی تجربه کرده بگه

هر کی تجربه کرده بگه

شاید تجربه راست بگه

شاید تجربه راست بگه