نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عِشـــــ💋 ــــــقَم… این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تُو میمیرم . ️می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . می خوام بِگَم : ...

عِشـــــ💋 ــــــقَم… این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تُو میمیرم . ️می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . ️می خوام بِگَم : اَگِه یِه روز نَبینَمِت چقَدر دِلَم ...

تو این روزآیِ تِکرآری فَقَط تِکرآرشُدن |طُ| قَشَنگِه^^😻 💎 ☄ 🌿

تو این روزآیِ تِکرآری فَقَط تِکرآرشُدن |طُ| قَشَنگِه^^😻 💎 ☄ 🌿

+تو کُلِ عمرَم یِه بار اِحساس کردم... -چیو؟ +این آرامشِ لَعنَتیِ با طُ بودنو🍃 💋

+تو کُلِ عمرَم یِه بار اِحساس کردم... -چیو؟ +این آرامشِ لَعنَتیِ با طُ بودنو🍃 💋

تو کل این شهر فقط می خوام با #طُ خاطره بسازم^^⛵ ️💛 🙇 🏼 ‍♀✨

تو کل این شهر فقط می خوام با #طُ خاطره بسازم^^⛵ ️💛 🙇 🏼 ‍♀✨

+تو کُلِ عمرَم یِه بار اِحساس کردم... -چیو؟ +این آرامشِ لَعنَتیِ با طُ بودنو :)):sign_of_the_horns:🏿 ♡

+تو کُلِ عمرَم یِه بار اِحساس کردم... -چیو؟ +این آرامشِ لَعنَتیِ با طُ بودنو :)):sign_of_the_horns:🏿 ♡

+تو کُلِ عمرَم یِه بار اِحساس کردم... -چیو؟ +این آرامشِ لَعنَتیِ با طُ بودنو :)):sign_of_the_horns:🏿 ♡

+تو کُلِ عمرَم یِه بار اِحساس کردم... -چیو؟ +این آرامشِ لَعنَتیِ با طُ بودنو :)):sign_of_the_horns:🏿 ♡

+تو کُلِ عمرَم یِه بار اِحساس کردم... -چیو؟ +این آرامشِ لَعنَتیِ با طُ بودنو :)):sign_of_the_horns:🏿 ♡

+تو کُلِ عمرَم یِه بار اِحساس کردم... -چیو؟ +این آرامشِ لَعنَتیِ با طُ بودنو :)):sign_of_the_horns:🏿 ♡

عِشـــــ♥ ــــــقَم… این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بیتُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . ...

عِشـــــ♥ ــــــقَم… این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بیتُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . می خوام بِگَم ...

‌همه با خدا شدن ,یه بی خدا مونده , مَنَم همه با وَفا شُدن , یه بی وَفا مونده , مَنَم پشتِ ویترینِ مغازه ها , پُر از مَرد شده تویِ این شَهر, یه نامردهِ ...

‌همه با خدا شدن ,یه بی خدا مونده , مَنَم همه با وَفا شُدن , یه بی وَفا مونده , مَنَم پشتِ ویترینِ مغازه ها , پُر از مَرد شده تویِ این شَهر, یه نامردهِ که جا مونده , مَنَم همه آخرِ , مَرامو , خوبی و , مَعرِفَتَن اونکه ...

عِشــــــ♥ـقَـم این پُستُ گذاشتَم کـہ بگـَــم بے تو میمیــرَم.. مے خوام بِگـَم: تُـو دُنیاے مَنی... مے خوام بِگـَـم: دوسِـتت دارَم فَقَط بِـہ خاطِر خُودِت.. مے خوام بِگـَـم: شُــدے همـہ ے فِــکرَم... مے خوام بِگـَـم: اَگِـــہ ...

عِشــــــ♥ـقَـم این پُستُ گذاشتَم کـہ بگـَــم بے تو میمیــرَم.. مے خوام بِگـَم: تُـو دُنیاے مَنی... مے خوام بِگـَـم: دوسِـتت دارَم فَقَط بِـہ خاطِر خُودِت.. مے خوام بِگـَـم: شُــدے همـہ ے فِــکرَم... مے خوام بِگـَـم: اَگِـــہ یِــہ روز نَبینَمِت چِقَدر دِلَم بَرات تَنــگ میشِـه.. مے خوام بِگـَــم:نَبودَنِت بَرام پـــــایــــانِ زِندِگــیه... مے ...

￿عِشـــــ￿ــــــقَم… ￿این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تُو￿ میمیرم . . . ￿می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . .￿￿￿￿ ￿می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . .￿￿￿￿￿￿￿ ...

￿عِشـــــ￿ــــــقَم… ￿این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تُو￿ میمیرم . . . ￿می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . .￿￿￿￿ ￿می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . .￿￿￿￿￿￿￿ . ￿￿می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . ￿￿￿ ￿￿می خوام ...

تقدیم به عشقم ... عِشـــــ♥ــــــقَم…این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستت دارَم فَقَط بِه خاطِر ...

تقدیم به عشقم ... عِشـــــ♥ــــــقَم…این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . می ...

تقدیم به عشقم ... عِشـــــ♥ــــــقَم…این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستت دارَم فَقَط بِه خاطِر ...

تقدیم به عشقم ... عِشـــــ♥ــــــقَم…این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . می ...

عِشـــــ♥ــــــقَم… این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بیتُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . ...

عِشـــــ♥ــــــقَم… این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بیتُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . می خوام بِگَم : ...

این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بیتُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می ...

این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بیتُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . می خوام بِگَم : نَبودَنِت ...

عِشـــقم این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تو میمیرم می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام ...

عِشـــقم این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تو میمیرم می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . می خوام بِگَم : اَگِه یِه ...

عِشـــقم این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تو میمیرم می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام ...

عِشـــقم این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تو میمیرم می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . می خوام بِگَم : اَگِه یِه ...

عِشـــقم این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تو میمیرم می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام ...

عِشـــقم این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تو میمیرم می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . می خوام بِگَم : اَگِه یِه ...

همه با خدا شدن ,یه بی خدا مونده , مَنَم همه با وَفا شُدن , یه بی وَفا مونده , مَنَم پشتِ ویترینِ مغازه ها , پُر از مَرد شده تویِ این شَهر, یه نامردهِ ...

همه با خدا شدن ,یه بی خدا مونده , مَنَم همه با وَفا شُدن , یه بی وَفا مونده , مَنَم پشتِ ویترینِ مغازه ها , پُر از مَرد شده تویِ این شَهر, یه نامردهِ که جا مونده , مَنَم همه آخرِ , مَرامو , خوبی و , مَعرِفَتَن اونکه ...