ظهر تابستان استسایه‌ها می‌دانند، که چه تابستانی استسایه‌هایی...

ظهر تابستان است سایه‌ها می‌دانند، که چه تابستانی است سایه‌هایی بی‌لک، گوشه ای روشن و پاک، کودکان احساس! جای بازی این‌جاست. زندگی خالی نیست مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست سهراب سپهری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها