#سِنآریوعـ:two_hearts::anger_symbol:***سره میز نشسته بودید و...

#سِنآریوعـ:two_hearts::anger_symbol:


***

سره میز نشسته بودید و داشتید نهار میخوردید
ک کای با شیطنت خاصی گفت:«اومممم....ریوونا...یچیزی بگم راسشو میگی؟کدوم یکی از مارو تو گروه بیشتر دوست داری؟»
تو ک لقمه پریده بود تو گلوت بریده بریده میگی:«یااااا کیم کااااای»
شیومین:راستی،بگو،ما ناراحت نمیشیم^.^~
یه نگاه ب سهون میندازی
سهون:چیه؟ن خیر منم ناراحت نمیشم:|~
ی نگاه ب دی او
دی او:انتظار داری تک تکمون اعتراف کنیم ناراحت نمیشی تا بگی؟:/خو بگو دیه-_-
تو:اصن نمیگم،همتونو دوس دارم،همتون مثل همید^^~
چانی:ولی حتی اگه در نظر تو من یکی باشم بازم با بقیه فرق دارم:smiling_face_with_sunglasses::flexed_biceps:
تو دلت میگی:معلومه ک فرق داری یوعدای من:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes:
چن:ریوون بوگو دیهههههههه،اصن بچه ها،بعد از شمارش من همه همزمان بگن′ما ناراحت نمیشیم′آراسو؟
اکسو:باعش
چن:هانا....تول...ست
اکسو درحالی که دستشون رو سینشون بود با یه لبخند میگن:ما ناراحت نمیشیم:)
تو:عررررر هارتم کاثافتااااا:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::waving_hand_sign::pistol:
شیومین(با جدیت):میگی یا این چاپستیکو از پهنا بکنم تو اثناع عشرت؟:neutral_face:
تو:یا ابلفضل:frowning_face_with_open_mouth:(:cat_face_with_tears_of_joy::cat_face_with_tears_of_joy::waving_hand_sign:)الا میگم:frowning_face_with_open_mouth::cherry_blossom:
بعد از یکم فکر کردن....


تو:خب..اوم‌..گفتید ناراحت نمیشید...خب راستش...
اول چانی^^
بعد بک^^
بعد دی او^^
بعد شیو^^
سهون و چن و کای هم در یک حد**
راضی شدید؟:″\

سهون و کای و چن:≈″|
چانی:smiling_face_with_sunglasses:
بک:grinning_face::two_hearts:
دی او:hushed_face::two_hearts::two_hearts::waving_hand_sign:
شیو:astonished_face::two_hearts::two_hearts::two_hearts::two_hearts::two_hearts::two_hearts::dizzy_symbol:

تو :یااااا گفتید ماراحت نمیشید کهههههه
اکسو:نشدیم:/
-مشخصه:unamused_face::two_hearts:

بعد از نهار تو اتاقت دراز کشیده بودی و داشتی با گوشیت کار میکردی ک در اتاقت ب صدا درمیاد
-کیه؟
بک:ریوون،ماییم،منو چان
تو(طبق معمول:|)عین فنر از جا کیپری و خودتو مرتب میکنی و دوباره میشینی رو تخت و شعی میکنی خودتو ریلکس نشون بدی!:frowning_face_with_open_mouth:
-بیاید تو:smiling_cat_face_with_open_mouth:
وقتی وارد شدن
درع اتاقو میبندن
وسط اتاق وایمیسن
بعد از یه نگاه ب هم دیگه
سرشونو میندازن پایین و
چانی میگه:ریوون،میشه بات صحبت کنیم؟

یس:smiling_face_with_open_mouth:بالاخره نوشتمش:cat_face_with_tears_of_joy::waving_hand_sign::cherry_blossom:
دنبالش میکنید اصن:/؟
فق سوگند ع همه کارام حمــــــایت میکنه-_-
خجالت بکشید و یاد فرا گیرید-.-:two_hearts::waving_hand_sign:
خیلی خب
اره:smiling_face_with_sunglasses:
بخونیدش تا قَسامِت(جمع قسمت:″|)بعدی:smiling_face_with_sunglasses::waving_hand_sign::two_hearts::cherry_blossom:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار