:earth_globe_asia-australia::full_moon_symbol:تقویم نجومی اس...

:earth_globe_asia-australia::full_moon_symbol:تقویم نجومی اسلامی:full_moon_symbol::earth_globe_europe-africa: :eight_pointed_black_star:️ شنبه :white_left_pointing_backhand_index: ۶ مرداد ۹۷ :white_left_pointing_backhand_index:۲۸ ژوئیه ۲۰۱۸ :white_left_pointing_backhand_index: ۱۴ ذی القعده ۱۴۳۹ :gear: روز کار آفرینی و آموزش حرفه ای :first_quarter_moon_symbol: این شنبه #قمر در #برج_دلو است. :white_heavy_check_mark: این روز ، روز مبارکی برای امور زیر است: :radio_button: خطبه عقد و ازدواج :radio_button: ساخت و ساز منزل :radio_button: نقل مکان و جابجایی :radio_button: کشاورزی :radio_button: تحصیل علم :radio_button: معامله :cross_mark: از اقدام برای انعقاد نطفه و فرزنددار شدن در این شنبه شب بپرهیزید. ( وسط ماه قمری) :medium_black_circle:️ طبق روایات، #اصلاح_مو (سر و صورت) در این روز از ماه قمری ، موجب شاد شدن است. :large_red_circle: #خون_دادن یا #حجامت در این روز ماه قمری، موجب خارش در اعضای بدن است. :medium_white_circle:️ این شنبه برای #نوره_کشیدن (رفع موهای بدن با نوره) روز مناسبی نیست‌. :white_left_pointing_backhand_index:بطور کلی نیمه اول ماه (۱۵ روز اول) چون جرم ماه در حال بزرگ شدن است برای نوره کشیدن مناسب نیست. :white_left_pointing_backhand_index:اما از فواید نوره: موجب تقویت قوای جنسی میشود. همچنین غلبه ی سودا را نیز درمان می کند. :large_blue_circle: شنبه برای #گرفتن_ناخن، روز مناسبی نیست و طبق روایات ممکن است موجب بیماری در انگشتان دست گردد. :t-shirt: شنبه برای بریدن، دوختن، خریدن و پوشیدن #لباس_نو روز مناسبی نیست . طبق روایات آن لباس تا زمانی که بر تن آن شخص باشد موجب مریضی و بیماری اوست. :eight_pointed_black_star:️️ وقت #استخاره در روز شنبه: از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۰ و بعداز اذان ظهر تا ساعت ۱۶ عصر. :sparkle:️️ ذکر روز شنبه : یارب العالمین ۱۰۰ مرتبه :eight_spoked_asterisk:️️ ذکر بعد از نماز صبح ۱۰۶۰ مرتبه #یاغنی که موجب غنی و بی نیاز شدن میگردد . :diamond_shape_with_a_dot_inside: ️روز شنبه طبق روایات متعلق است به #حضرت_رسول_اکرم_(ص). سفارش شده تا اعمال نیک و خیر خود را در این روز به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد. :cherry_blossom:ززندگیتون شاد:cherry_blossom: ╲\╭:registered_sign: ╭:rose:╯ :registered_sign:╯\╲

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار