وَ درد ...به استخوانِمان رسیده,اما هنوز...خودمان را نباخته ا...

وَ درد ... به استخوانِمان رسیده, اما هنوز... خودمان را نباخته ایم, و روزگار را زندگی میکنیم, و هنوز ... آنقدر میخندیم که سرمان از این همه ناخوشی هایی که مجبور به پذیرفتنش کردیم, درد میگیرد. آدمی‌ست دیگر ... بیشتر اوقات نمیفهمد!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار