وتازه ایران و عراق و روسیه و چین و مالزی و اندونزی و استرالی...

وتازه ایران و عراق و روسیه و چین و مالزی و اندونزی و استرالیا و عمان و برزیل و مکزیک و آرژانتین و الجزایر و ترکیه و استرالیا وآلمان وسوئد ونروژ وپاکستان وهند و افغانستان درمقابل اسرائیل و آمریکا و کانادا و انگلیس و عربستان سعودی یا نظام جهانی درمقابل نظام جهانی مبتنی نظام سلطه قرار بگیرد میباشد و انتظار"اعلام نتیجه"تشکیل کنفدراسیون را ازآنان بخواهید و بخواهید که با داشتن آزادی بله بگویند تا نظامی درمقابل نظام سلطه به نام نظام امید تشکیل دهیم می باشد. با فرستان دیپلمات و جمع دیپلمات درناحیه ای بی طرف این نظام امید درمقابل نظام سلطه تشکیل بدهید می باشد‌.  وتازه کارخانه های اسلحه سازی را فشرده سازی کرده و بتوان متحرک کرد و درحال تحرک ساخت و چهار مدل باشد زمینی همچون تانکی و زمینی همچون حیوانی (چار دست و پا) و هوایی و آبی باشد و بتوان درمیدان جنگ وارد شده و سلاح و تانک ها و هوابردها و . . . بیرون بفرستد می باشد اما ۱_برای امنیت باشد ۲_ درمقابل استحمارگران یا تزویران بایستد می باشد. و تازه بتوان کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک تولید ربات ها بزرگ جنگی برای امنیت بکند (که پیش پا افتاده ترین آن سرباز های رباتی که لیزر و آتش پرت می کنند و تانک باشد و دست آخر آن ابر غول هوشمند رباتی همچون دایناسور ویا آدم های ابر غول باشد که قدشان به یک دایناسور رکس حتی بیشتر برسد) و حتی درمیدان های جنگ طی مسیر کرده و کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک هوایی اندکی زمینی و اکثرا هوایی داشته باشد و کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک زمینی دفاع ساز و زمینی اکثرا باشد می باشد و تولید سلاح هارپ درداخل هوابردها ممکن باشد و بتوان شکل دوم از نیروها را نامرئی طراحی کند و کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک حیوانی قدرت به نامرئی شدن را داشته باشد و بتواند این قدرت را به دیگر کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک ها هم بدهند و چون اینان تا سال ۲۰۷۰ لااقل باید ساخته شوند تا بتوانند امنیت جهانی برآورده کنند و بعدا آنقدر هوشمندی سازی کنید که خود کارخانه ی فشرده اسلحه سازی متحرک  هم سلاح دفاعی شوند و بتوانند از خود مقابله نشان بدهند و تازه TEPE را ضدلیزر و ضد آتش بکنید تا بتواند کارش را بکند و خدمتش را به منافع بشریت برساند می باشد و همین است که این سلاح اختراع شود همه کشور ها به زیر سلطه دارنده ی این سلاح می روند اگر سلطه آن به حق باشد و استکبار نباشد می تواند جهان را فرمانروای خود بکنند و آمریکا با بم اتم موفق به نظام سلطه شد و انگلیس با هوابرد ها موفق به نظام سلطه پیشین شد و عثمانی ها با توپ ها موفق به نظام سلطه قبل از پیشین شدند اما سلاح برای خودنمایی است نه برای کشتار تا بتوان برتری خود را نسبت به دیگر کشوران اثبات کرد و تازه اینکه سلاحی که سلاح منبع باشد حتما سلاح پیشرفته است و دراین سلاح ها انرژی و نور بسیار به کار رود می باشد و تازه نامرئی شدن صورت نمی گیرد مگر اینکه بدنه کاری کند که نور را جذب نکند و آنجا نامرئی می شود و خدانکرده جنگ شد جنگ را به بیرون از شهر ها قرار دهید و به شهرها نکشانید مگر قعله ها ویا مرکز امنیت های نظامی آنهم اگر وارد شهر می شوید طوری وارد شهر شوید که بدون جنگ و خون ریزی باشد می باشد راهش این است که از فکر و قلب مردم وارد شوید نه از جسم مردم و ما نمی دانیم همه مردم با ما خواهند شد ویا علیه ما اما می دانیم اگر از فکر و قلب وارد شویم مردم پذیرا می باشند اگر از راه جسم مردم وارد شویم انتظار نداشته باشیم که مردم پذیرایی خوبی داشته باشند و بدانید که استحمارگران یا بدی اصلی اگر نبودند فقط ستمها و ستمگران دشمن ما بود و شما با شعور باشید حتی درباشعوری اما فقط نسبت به استحمارگران به طور با شعورانه بی شعور باشید یعنی شما درهمه حال خوب و بخشنده باشید فقط یک استثناء و منحصر به فردی برای استحمارگران قرار بدهید که آنان تنها فقط خوبی درحقشان بدی درعمل کردن به آنان (استحمارگران) است بقیه خوبی درحقشان خوبی درعمل کردن هم می باشد می باشد. و تازه اینکه خداوند همین را می خواهد که همانا با استثمارگران و استحمارگران دشمن جلادی باشید و بقیه دشمنان همانا دشمن دوست باشید می باشد و فتنه خود حکم باطل می باشد و تازه اینکه استحمارگر تا نگوید ببخشید و اصلاح نشود بخشیده نمی شود اما بقیه بدی ها می تواند بخشش نگفته هم بخشیده شوند می باشد و این است که فرصت حتی برای آنان موجود است اما اگر استحمارگران دراستحمارگری ماندند بخشش هم نمی شوند و رحم از سمت مردم بسیج و حاکمان و نظامیان نمی شود می باشد پس بستگی به خودشان دارد که بیایند بخشش بخواهند و اصلاح شوند ویا به فساد پنهان خود ادامه دهند می باشند‌. و تازه اینکه خودنمایی یکی از نیازهای انسان است اما باید به جا و به موقعیتش خودنمایی شود

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار