عشقم با اون پسر خوشه....بریز سلامتیش ساقیشب تو بغلش جا میشه....

عشقم با اون پسر خوشه....بریز سلامتیش ساقی

شب تو بغلش جا میشه....بریز سلامتیش ساقی
با اون کنار آتیشه....بریز سلامتیش ساقی
نه اشکام هیچوقت خشک نمیشه....بریز سلامتیش ساقی
که رفت و تنهام گذاشته....بریز سلامتیش ساقی
اصن دوستم نداشته....بریز سلامتیش ساقی
بریز بریز برق چشاش....بریز سلامتیش ساقی
زندگیم فدای چشاش....بریز سلامتیش ساقی
بریز سلامتیش ساقی...
بریز بریز بریز ساقی...
بریز سلامتیش ساقی...
بریز سلامتیش ساقی...
دلیل خط های تنمه بریز....سلامتیش ساقی
دلیل اشکای شبمه....بریز سلامتیش ساقی
دلیل سیگار لبمه....بریز سلامتیش ساقی
باعث درد مادرمه....بریز سلامتیش ساقی
دلیل حرفای بدمه....بریز سلامتیش ساقی
دلیل اخلاق بدمه....بریز سلامتیش ساقی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار