زندگی آموخت گاهی سربزیری بهتر استوقت دلتنگی برایت گوشه گیری ...

زندگی آموخت گاهی سربزیری بهتر است

وقت دلتنگی برایت گوشه گیری بهتر است دختری زیبا که در رویا تو را بوسیده است دست در دست کسی دیدی، بمیری بهتر است بغض داری، خیره می مانی به عکسی توی قاب خوب می دانی در آغوشش نگیری بهتر است روزها دلگیر و تکراری است اما شب که شد زیر ماه و "گوچه" گردی با "مشیری" بهتر است سنگ هم عاشق شود گوهر صدایش می کنند در دل معشوق اگر باشی اسیری بهتر است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...