اگه خواستین کسی رو بلینک کنید این عکسو نشونش بدین خود به