به نام خدا هرمخلوقیوتازه آنچه ارزش درجهان خارجی است فطرت ثاب...

به نام خدا هرمخلوقی

وتازه آنچه ارزش درجهان خارجی است فطرت ثابت است و آنچه ارزش درجهان درون است فطرت متغییر است می باشد. و تازه رنگ درخوب برتر از خوب دررنگ است می باشد اما خوب دررنگ هم نیاز است می باشد. و تازه ما همه جایم رو به هرجا کنید ما آنجایم ما ول نمی کنیم. مهم حقیقت که هیچ موقع فایده طلبی شخصی نیست این روند اثبات که جزء اسلام ناب حقیقت عقلانی نیست ^اسلام هوشمند باید داشت جزء آن باید (اهلیت) نیست^ اگر آن نیستی تقوا عملگرا باش جزء این ^بهتری^ نیست روند اثبات معنایی حقیقت حتی بر حقانیت اسلام مقدم تر است می باشد چون اثباتگر آن می باشد. و همیشه عشق همان خوب نیست درانسانی می تواند همان خوبش باشد اما درکل جمع یا اشتراک الهی تا عمل حتی می تواند تزویر ویا فسق باشد و *خیر حقیقی موجود نیست بلکه خیر حقیقی وجود است* و عشق موجود است و موجود که متعلقه الهی نباشد موجود دوگانه است یکی با الهی لااقل با تقواست که تزویر نیست و دیگری بدون الهی است که هیچ بدون تقوا نیز است که تزویر است پس اگر می خواهیم که درتزویر گیر نیفتیم باید عشق حساسانه با پشتوانه ی عقل معرفت لااقل عشق با تقوا داشت چون شیطان بزرگ که هیچ حتی ابلیس عقل از عشق دارد و معیار حس نیست (منظور معیار اصلی) می باشد. و تازه توسعه و پیشرفت و علم تکثری به تخصص از تقوا است می باشد وتازه ما هیچ موقع نگفتیم بی عشق نگفتیم عشق اجباری بلکه عشق بی اشکال است که هیچ حتی عالی و فراتر از خوب است اگر با پشتوانه شان الهی و عقلانیت می باشد دوست دارم امت پیامبر (ص) را عاشق با تقوا با پشتوانه ی الهی و عقلانیت باشد می باشد مهم نیست به چه عشق می ورزید مهم این است آنچیزی که عشق می ورزید علاقه باشد و هوس نباشد و مهم نیست چه شغلی داشته باشید مهم این است اخلالگر اجتماعی نباشید درهرشغلی و عشق داشته باشید میل شماست حتی مرده شوری و رفتگری چیزی بدی نیست(چه برسد بدکتر و مهندس)همین که حلال درمیآورید و اخلالگر اجتماعی نیستید خیلی بزرگ است و تازه آموزش و پرورش را به روز و نوین کنید : ۱_سال اول دبستان زندگی بیاموزید ۲_جایگاه معلم عوض شود و بیشتر حقوق بگیرد ۳_ عدالت آموزشی و پرورشی ۴_ مدرسه برای احاد ملت آزاد و رایگان باشد ۵_ نظام تفکر و غیرسنتی و نوین در آموزش و پرورش ۶_ پول دار دنیا دنبال پول نرفتند دنبال کار رفتند  ۷_ تهیه کار برای هر محصل درکنار تدریس ۸_ هنر خوشنویسی و نقاشی درکنار آموزش ۹_استعدادها را بگیرید همان را توجه کرده و رشد دهید ۱۰_استعداد به منحصر به فرد شدن است ۱۱_ تکلیف با خانواده مشخص شود ۱۲_ مقابله با بی عدالتی ها ۱۳_ آموزش دهیم محصل وفادار به مملکتش باشد که بازگردد و اگر رفت خارج برگردد ۱۴_ مهاجرت نخبگان به طوری که همه ی آنان لااقل اکثرشان بازگردند. همه چیز درمملکت از طریق آموزش و پرورش اصلاح می شود و هدف فرهنگ سازی و رشد و توسعه است. هر گاه از کاری ترسیدی ، خود را به کام آن بینداز ، زیرا ترس شدید از آن کار ، دشوارتر و زیان بار تر از اقدام به آن کار است. عبادت ده جز است که نه جز آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است ای بندگان خدا ! تقوا پیشه کرده و برای رسیدن به خواسته ها تلاش کنید و از کارهای ناروا بگریزید و قبل از آنکه ناگواری ها به شما روی آورند و نابود کننده لذات (مرگ) فرا رسد ، به کار (های نیک) مبادرت ورزید  من مردی را که در کار دنیایش تنبل باشد مبغوض میدارم  هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود به سه مطلب نیازمند است : تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظر؛ امین باشد و در کار و مال مردم ، امانت و درستی را حفظ کند. با کارفرما و صاحب کار ، خوش برخورد و خوش قلب باشد تو را به تقوای الهی و پارسایی و کوشش سفارش می کنم و بدان که کوششی که در آن پارسایی نباشد ، سودی نمی دهد هر که بر نردبان همت ها بالا رود ، ملت ها او را بزرگ دارند و تازه عمل و پشت‌کار داشته باشید سخن را بشنوید حتی صاحبش عمل نمی کند می باشد. و تازه اینکه معیار خوب و بد کلی (اعتقادی در اصول) آن است که فقط روح را اطمینان بخشدچه خوش حس باشد چه نباشد و خوب و بد اجتماعی (اعتقادی درفرهنگ) آن است غیر از اینکه روح را اطمینان بخشد همانا حس شهود منافع جمعی باشد می باشد و خوش جمعی باشد می باشد و تازه فرهنگ دراعتقادی مورد پسند است که میان این دو می باشد و رابطه بین این دو را ایجاد می کند می باشد و تازه اینکه (اعتقادی درفرهنگ بعض است) و تازه اینکه تنها بدین طریق فرهنگ دراعتقادی یا فرهنگ با پشتوانه ی اعتقاد یا اعتقاد درهمان حال اخلاق می توان خوب و بد را تشخیص داد می باشد همانا به طوری که اخلاق را به هیچ عنوان کنار نگذاشت درهمان حال اخلاق مبتنی برمبانی الهی و اعتقادی داشت وتازه تقوا همان است که اثبات می کند که اخلاق و انسانیت تظاه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است